Borgermøde om Forslag til Lokalplan 17.134 –Erhvervsområde v. Nørrebro

Mandag den 22. januar 2018 kl. 16.30 - 18.00.

Morsø Kommune afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring om forslag til Lokalplan nr. 17.134:

Mandag den 22. januar 2018 kl. 16.30 - 18.00
Sted: Morsø Kommune, i kantinen.

Dagsorden til borgermødet:

  • Velkomst
  • Præsentation af Forslag til Lokalplan 17.134
  • Debat – kommentarer og spørgsmål til lokalplanforslaget
  • Processen fremadrettet
  • Tak for i aften

Yderligere oplysninger om Lokalplan nr. 17.134, klik her