Borgermøde om planforslag for solcellepark, Næssundvej, Sindbjerg

Der inviteres til offentligt borgermøde om Forslag til Lokalplan 58 samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 for Solcellepark,, Næssundvej, Sindbjerg.

Læs mere her.