Dit fællesskab og fremtidens energiformer

Morsø Kommune og Thy Mors Energi inviterer dig og dit fællesskab til møder omkring fremtidens energi. Møderne giver viden og inspiration til hvordan jeres fællesskaber kan indeholde elementer i forhold til den grønne omstilling.

Møderne foregår henholdsvis i Øster Jølby og Vils:

  • Tirsdag den 20. november kl. 18, Midtmors Sports- og Fritidscenter, Poulsen Dalsvej 12, 7950 Erslev
  • Mandag den 26. november kl. 18, Sydmors Fritidscenter, Smedebjergevej 45 A, 7980 Vils

På møderne fokuseres på fællesskaber, som driver for hvordan landsbyerne fremadrettet kan udvikle sig indenfor 4 temaer:

  • Mobilitet
  • Vedvarende energi og ressourceanvendelse
  • Energirenovering og indkøbsfællesskaber
  • Deleøkonomi

På møderne gives mulighed for samtaler og udvikling af nye ideer i jeres fælleskaber. Møderne starter kl. 18 med servering af sandwich og senere ka e, te og kage.

Tilmelding er ikke nødvendig og alle er velkomne. 

Det er besluttet for nuværende kun at holde møder i de nævnte landsbyer og derfor vil vi opfordre til at fællesskaberne fra de øvrige landsbyer møder op i enten Øster Jølby eller Vils. Det er ikke nødvendigt at møde
op begge steder. 

For yderligere information, kontakt venligst:

  • Helle Thorning Bertelsen, Planlægger, Teknik og Miljø, tlf. 99 70 72 11 eller htb@morsoe.dk
  • Michael Daugaard Lyhne, Forretningsudvikler, Thy-Mors Energi, tlf. 72 19 88 77 eller mly@thymors.dk