H. K. H. Prins Henrik er død

Vi har valgt at følge Justitsministeriets anbefalinger vedrørende flagning i forbindelse med H. K. H. Prins Henriks død.