Infoaften om nyt tilbud til mennesker med demens og deres familier

Har du demens i et tidligt stadie, er du pårørende til en person med demens, eller er du interesseret i at være frivillig på demensområdet? Kom med 24. april på Støberigården og hør om det nye aktivitets – og rådgivningscenter ”Aktiv med demens”.

 

 

I løbet af april og maj måned starter et nyt og spændende aktivitets- og rådgivningstilbud kaldet Aktiv med demens i 8 kommuner i Nordjylland. Tilbuddet er til nydiagnosticerede og yngre personer med demens, og til personer med demens i let til moderat grad samt pårørende.
Det er der mulighed for at høre nærmere om 24. april fra kl. 17.30 til 20 på Støberigården, Støberivej 7 i Nykøbing. Aftenen byder også på spisning, orientering om det nye tilbud og kaffe. Det er gratis at deltage, men på grund af planlægningen er tilmelding nødvendig senest d. 19. april til Anni Krogh på 99 70 63 44 eller anni.krogh@morsoe.dk

Aktiviteter og fællesskab

Tilbuddet Aktiv med demens favner også netværket og familien omkring personen med demens, da det er en sygdom der involverer hele familien. Tilbuddene i Aktiv med demens tager udgangspunkt i ønsker og forslag som er stillet af personer med demens og af deres pårørende. Aktiviteterne vil bl.a. omhandle motion, musik, madlavning, kulturelle arrangementer, hygge og meget mere til hjemmeboende mennesker med demens, som har lyst til at komme ud og være en del af et fællesskab.

Formand for Alzheimerforeningen Nordjylland Gunver Folmand fortæller:
”At 8 kommuner har sagt ja til at indgå et samarbejde om udvikling af fritidsaktiviteter for yngre med demens er virkelig et skridt i den rigtige retning. Når man ikke længere magter den fritidsaktivitet man tidligere har fulgt, kan Aktiv med demens træde i stedet. Det gør det muligt at fastholde en aktivitet og et fællesskab. Ydermere er det en kæmpe fordel at det kan benyttes på tværs af kommunegrænser, - det giver bedre mulighed for at oprette og sammensætte hold med et passende antal deltagere.”

Der er med tilbuddet fokus på, at der i alle de deltagende kommuner kommer lokale tilbud, som tager udgangspunkt i de borgere der bor der og de muligheder, som den lokale natur, erhvervsliv, kulturliv foreninger og meget mere byder på.

Se også Aktiv med demens ´s hjemmeside: https://www.facebook.com/aktivmeddemens/

Rådgivning til familien

Der er også mulighed for at få rådgivning om, hvordan familien i dagligdagen håndterer et liv med demens. Rådgivningen vil foregå via åbne caféarrangementer, foredrag eller pårørendeundervisning og vil blive varetaget af sundhedsfagligt personale med stor erfaring i forhold til personer med demens samt af Alzheimerforeningen. At deltage i tilbuddene i Aktiv med demens er gratis, men der kan være aktiviteter der forudsætter en vis egenbetaling. Det kræver ikke en visitation at kunne deltage, da tilbuddet er et åbent for alle. Har man lyst til at være med, og kan man profitere af tilbuddene er man velkommen.

Aktiviteter på Mors

Hovedkontoret for Aktiv med demens er placeret i Aalborg på Hjulmagervej 18. Herfra er en række aktiviteter allerede startet op såsom pårørende-undervisning, café for yngre med demens og snart også motionstilbud og åben rådgivning. Der er satellitter og dermed aktiviteter sat i gang i alle deltagende kommuner. På Mors planlægges udvidelse med motion i naturen inde for mennesker med demens og deres pårørende, samt undervisning både af pårørende og personer der har demens, med henblik på at fastholde deltagelse i livet og samfundet længst mulig og forebygge tab af funktioner i det omfang man formår, med den viden man har om demens i dag. De tilbud, der vil blive etableret, sker i samarbejde med mennesker med demens og deres pårørende og kan omfatte alt fra madlavning, foredrag, biblioteks besøg, biografture og lignende.

I Mariagerfjord Kommune er man allerede startet med op med et åbent træningstilbud til yngre med demens. I de øvrige kommuner; Brønderslev, Jammerbugt, Morsø, Thisted, Rebild og Vesthimmerlands, udbydes der i løbet af april / maj 2018 også aktiviteter tilpasset lokale forhold og ønsker.

Frivillige tilbydes kursus

Det er tanken, at der i mange af aktiviteterne skal være frivillige hjælpere, som kan støtte op om aktiviteterne og evt. bidrage med særlige kompetencer. Som frivillig kan man hjælpe med praktiske opgaver i den lokale Aktiv med demens café. Eller bidrage med struktur og en hjælpende hånd i forbindelse med aktiviteter i naturen, kulturarrangementer eller motion. Vigtigst af alt er, at man som frivillig har lyst til at møde andre mennesker og være aktiv sammen med dem. De frivillige tilbydes et kursus i rollen som frivillig hjælper for personer med demenssygdom.

 

Fakta

”Aktiv med demens” Nordjylland dækker de otte nordjyske kommuner Thisted, Morsø, Jammerbugt, Brønderslev, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord, og Aalborg og er støttet af SATS-puljemidler som en del af den nationale demenshandlingsplan. Øvrige parter i projektet er Alzheimerforeningen Nordjylland og Musikterapiuddannelsen AAU. Der vil være officiel åbning af projektet tirsdag den 15. juni kl. 12.00 – 14.00 på Hjulmagervej 18, 9000 Aalborg.