Licitation - landbrugsareal august 2018

Morsø kommune, Teknik og Miljø udbyder herved under forbehold af

kommunalbestyrelsens godkendelse, nedennævnte entreprise i offentlig licitation:

 

Areal 008A-2 - 2,8 ha - Grønmarken

(se vedlagte kortbilag over arealet)

 

Forpagtningen gælder 5 år.

 

Morsø kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle.

 

Henvendelse til Teknik og Miljø, Anette Sørensen, 99707081.

 

Licitationsdato 6. august 2018, kl. 10.00, mødelokale 201, Jernbanevej 7.