Licitation - landbrugsareal august 2018

Morsø kommune, Teknik og Miljø udbyder herved under forbehold af kommunalbestyrelsens godkendelse, nedennævnte entreprise i offentlig licitation:

 

Areal 027C - 3,2 ha - Nesager

(se vedlagte kortbilag over arealet)

 

Forpagtningen gælder i 5 år.

 

Morsø kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle.

Henvendelse til Teknik og Miljø, Anette Sørensen, 99707081.

 

Licitationsdato 20. august 2018, kl. 9.30, mødelokale 100, Jernbanevej 7.