Lokalt idrætsprojekt skal inspirere på Christiansborg

Forbilledligt. Sådan kaldes et projekt og samarbejde fra Morsø Kommune med idræt for udviklingshæmmede og psykiatriske borgere. Kommunen er derfor inviteret med til en konference på Christiansborg den 17. april.

Det at lufte løbeskoene sammen eller slå til en fjerbold i fællesskab har fået ekstra gang i smilene og velværet hos både borgere og personale i Morsø Kommune. Et projekt med fokus på mere bevægelse og idræt tyder på at have givet mindre ensomhed, mindre brug af medicin og færre indlæggelser for psykiatriske borgere.

- I forhold til borgernes handleplaner og deres udvikling er det for medarbejderne blevet lige så naturligt at løbe en tur med borgeren som at købe ind, vaske tøj eller tage en støttende samtale. Det kan være tungt for borgeren hele tiden at snakke sygdom, medicin og udvikling. Den udvikling kan også komme ved at lave noget bevægelse og idræt sammen, fortæller Inge Kappel Nielsen, leder af Bostøtte og Botilbud i Morsø Kommune.

Hun skal præsentere projektet: ”indflydelse på egen sundhed for psykiske udviklingshæmmede og psykiatriske borgere” for politikere og andre interesserede til en konference på Christiansborg i næste uge. Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) mener nemlig, at indsatsen fra Morsø Kommune er så forbilledligt, at politikere og andre kommuner kan lære noget af det. Derfor er Morsø Kommune blevet inviteret med til konferencen som oplægsholder.

Sammen er vi bedst                                    

Projektet rammer plet, når det kommer til Morsø Kommunes motto: Sammen er vi bedst. Det har nemlig været et tæt samarbejde mellem Bostøtte og Botilbud, som Inge Kappel Nielsen er leder af, og Dagtibuddene, hvor Nils Skovbakke er leder. Han er helt enig med hende i, hvorfor projektet er blevet en succes.
- Når andre kommuner besøger os for at høre mere om projektet, siger vi, at det er vigtigt at gå sammen på tværs af områder og få alle med, Vi har haft alle medarbejdere på kursus og har selv gået forrest med træningstøjet på. Vi har vist, at vi vil det her, og vi har sat borgerne i centrum, om det så er dag eller aften, siger Nils Skovbakke og tilføjer:
- Det her skaber netværk, inklusion, sammenhold og fællesskab. Jeg kan se, at borgerne bliver mindre isolerede og får venskaber og godt humør både i dagligdagen, og når de tager ud i landet for at deltage i stævner. Det er fantastisk at tænke på, at projektet har været med til at skabe alt det.

Idrætskoordinator er vigtig

En anden vigtig grund til succesen er også, at der blev ansat en idrætskoordinator for nogle af de midler, som kommunen fik til at udvikle projektet. Koordinatoren har været vigtig til at skabe aktiviteter, bestille hal og få rekvisitter med og lave hold og turneringsplaner til stævner. Det sociale udvalg har valgt at fastansætte koordinatoren efter projektet er udløbet, fordi resultaterne har været så positive. Udvalget får i det hele taget stor ros af de to ledere, for deres opbakningen i de tre år projektet har varet.

Glæder sig til Christiansborg

I det hele taget er der stor ros til alle samarbejdspartnere, som har været inde over projektet. Det gælder blandt andet DAI, Parasport, SIND, LEV og ikke mindst medarbejderne. De to ledere ser frem til at dele erfaringer og resultater med resten af landet til konferencen.

- Vi glæder og til at vise og mangfoldiggøre over for politikerne, at vi er lykkedes. Det har ikke været uden knubs og bump på vejen, men vi vil det her, og indsatsen forsætter efter projektet er slut. Vi vil gå efter at blive den første kommune, hvor hele personalet i socialpsykiatrien er certificeret til idræt. Vi er ikke så nervøse for konferencen, for vi kan stå fuldstændig på mål for indsatsen, lyder det fra Nils Skovbakke og Inge Kappel Nielsen.

Faktaboks:

Konferencen på Christiansborg 17. april har temaet: Det hele menneske - hvordan skaber vi fællesskaber og aktivt liv for psykisk sårbare mennesker?

Det er blandt andet Dansk Idrætsforbund (DIF) og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) som er arrangører.

Med denne konference ønskes det at styrke indsatsområder, der kan skabe det bedste fundament for et udfordret individ til at blive en glad og aktiv samfundsborger.

Målet med konferencen er at diskutere: Hvordan skabes den gode vej fra patient og udsat samfundsborger til en socialt fungerende borger med et aktivt og meningsfyldt liv?

Inge Kappel Nielsen skal på konferencen tale om Morsø-Modellen.

Projektet er et SATSpulje-projekt fra januar 2015 til april 2017 med overskriften ”indflydelse på egen sundhed for psykiske udviklingshæmmede og psykiatriske borgere”. I Morsø-modellen er en idrætskontor nu en integreret del af tilbuddene i både bo- og dagtilbuddene Projektet har skabt rammer for mere netværk og fællesskab gennem blandt andet Limfjordens Idrætsforeningen (en idrætsforening for psykisk sårbare med cirka 60 medlemmer). Der løbes også i samarbejde med løbeklubben Pinen og Plagen om mandagen, og der er skabt flere håndboldhold og fodboldhold.

Projektet med idræt har i det hele taget været med til at få psykiske udviklingshæmmede og psykiatriske borgere mere ud og være en del af samfundet.