Seje ordblinde med selvtillid på Sydmors

En målrettet og tidlig indsats har gjort skolelivet lettere for flere på Sydmors Skole og Børnehus, når bogstaverne driller.

Smil og ord er der nok af i lokalet på Sydmors Skole og Børnehus. Her sidder Jesper, Tobias og Joachim. De går i 6. klasse og har været en del af skolens fokus for at hjælpe elever med læsevanskeligheder. Det har været godt for deres selvtillid, og hjulpet dem med at finde sig bedre tilrette på skolebænken.

- Vi har kæmpet en del. Det var svært at gå i skole. Det var en lettelse at finde ud af, at der ikke er noget galt med en. Bare det ikke at skulle prøve at forklare, hvorfor man ikke kan se, hvad der står. Det har været rigtig godt at få hjælpemidler til at gøre det lettere at læse og skrive, lyder nogle af de tanker fra de tre drenge i lokalet omkring livet med ordblindhed før og efter, at de kom med i projektet.

De kigger på hinanden og griner, da en af dem tilføjer.
- Det er blevet nemmere at komme skole, men det er altså ikke sådan, at man tænker: juhuuu , nu skal vi have dansk.

En skræddersyet model

I lokalet sidder også to læsevejledere, som har været med til at udvikle skolens model til hjælp af børn i læsevanskeligheder. De hedder Annemarie Brandt Kidmose og Lena Slot Hyllen. De glæder sig over den udvikling, som de oplever hos de tre drenge og alle de andre elever, som får hjælp, når det bliver konstateret, at de har svært ved at læse.

- Skolen har prioriteret området og brugt de nødvendige ressourcer. Vi laver på tværs af fagene skræddersyede handleplaner og ser på, hvordan vi kan hjælpe den enkelte elev bedst muligt med deres vanskeligheder omkring at læse og stave. Det er forskelligt, hvor omfattende elevernes læsevanskeligheder er og hvilken hjælp, de har brug for, forklarer de to læsevejledere og forsætter:

- Det er en god investering. Det er med til at give eleverne en god selvfølelse. De får selvtillid og bliver målbart fagligt stærkere. Det er vigtigt, at de voksne omkring elever i læsevanskeligheder har et tæt samarbejde, både klasselæreren, faglærere, læsevejledere og forældre. Vi bruger meget energi på at få hjemmet med. Forældrene er nøglepersoner i vores indsats.

Mobiltelefoner og computere har programmer, som kan gøre livet lettere for elever, som er konstateret ordblinde. Her sidder forrest Tobias og læsevejleder Annemarie og Joachim med mobiltelefonen. Bagerst er det Jesper og læsevejleder Lena.

Elever hjælper elever
En vigtig del af indsatsen er hjælp fra ny teknologi. Der er programmer til mobiltelefoner og computere, som kan hjælpe med at knække koden med bogstaver og ord. De tre drenge i lokalet fortæller om, hvordan de hjælper andre elever med at finde ud af at bruge programmerne. Her er de IT- agenter, som de, der har rigtig godt styr på den slags, kaldes på skolen. En anden ting, som de er rigtig glade for, er ordblindemøderne på skolen. Her mødes de elever, der er testet ordblinde og udveksler erfaringer omkring deres oplevelse af at være ordblind. Eleverne oplever et frirum, hvor de kan spejle sig i hinanden og give deres erfaringer videre.

Skoleleder Tenna Bilstrup tilføjer, at den målrettede indsats med tidlig opsporing og en bred vifte af læringsmæssige tiltag, herunder IT-agenter og børnemødet, tydeligvis flytter eleverne både hvad angår faglighed og trivsel. - Jeg er meget stolt af den indsats, vores lærere og læsevejledere udøver, siger Tenna Bilstrup.

Indsatsen på Sydmors Skole og Børnehus har tydeligvis gjort noget godt for de tre smilende fyre i lokalet. Efter sommerferien begynder de i 7.klasse et nyt sted, men som en af dem runder af med at sige, ville han faktisk ikke have noget imod at gå her på skolen et år mere.

#GodtGåetMors