Stoppede udbetaling af dine sygedagpenge med tilbagevirkende kraft?

Hvis du har fået stoppet udbetaling af dine sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, indenfor de sidste 3 år, er du berettiget til at få din sag behandlet igen. Denne ret får du i forbindelse med en ny dom i Østre Landsret af 4. maj 2018.

Jobcenter Mors har desværre ikke mulighed for, at udsøge eventuelle sager som er afgjort med tilbagevirkende kraft, hvorfor du som borger i Morsø kommune bør henvende dig til Jobcenter Mors, hvis du mener dine sygedagpenge er ophørt med tilbagevirkende kraft (indenfor de sidste 3 år), med henblik på revurdering af din sag.

Du kan rette henvendelse til Preben Pedersen tlf. 9970 7177, E-mail: preben.pedersen@morsoe.dk.