Varsel om konflikt (afblæst)

UPDATE pr. 30/4: DER ER INDGÅET FORLIG OG KONFLIKTEN ER AFBLÆST Fagbevægelsen har varslet strejke og KL har varslet lockout på offentlige arbejdspladser. Her på siden kan du se, hvad det kan betyde for Morsø Kommunes arbejdssteder.

Vi arbejder på at få det fulde overblik, etablere nødberedskab og videregive informationer efterhånden som vi ved mere.

Varsel om strejke (Update: 18/4)

De faglige organisationer har varslet strejke fra den 6. maj 2018. (inkl. udsættelse af forligsmanden). I Morsø Kommune er der varslet strejker følgende steder:

 • Jobcenter Mors, Holgersgade 5 C, Nyk. 
  (Organisation: HK, administration og IT)
 • Visitationen, Jernbanevej 7, Nyk.
  (Organisation: DSR, syge- og sundhedsplejersker)
 • Johan Riis Minde, Refshammervej 1, Nyk.
  (Organisation: FOA, social og sundhedspersonale, husassistenter)
 • Morsø Afklaringscenter, Doktor Lunds Vej 3, 7950 Erslev
  (Organisation: FOA, social og Sundhedspersonale, husassistenter)
 • Morsø Bosteder, Riis Alle 31 og Lupinvej 7, Nyk.
  (Organisation: SL, socialpædagoger)
 • Bofællesskabet Grønparken, Grønparken 2, Nyk
  (Organisation: SL, socialpædagoger)
 • Bofællesskabet Nørregade, Nørregade 19B, Nyk.
  (Organisation: SL, socialpædagoger)
 • Bofællesskabet Smallegade, Smalle gade 12 B, Nyk.
  (Organisation: SL, socialpædagoger)
 • Cafe Paraplyen, Østergade 1, Nyk.
  (Organisation: SL, socialpædagoger)
 • 24/7 og udvidet bostøtte, Holgersgade 7,3. Nyk.
  (Organisation: SL, socialpædagoger)
 • Botilbud Mågevej, Mågevej 60, Nyk.
  (Organisation: SL, socialpædagoger)
 • Morsø Kompetencecenter, N. A. Christensensvej 8 og 10 og H.C. Ørstedsvej 2 D, Nyk.
  (Organisation: SL, socialpædagoger)
 • Morsø Kompetencecenter, N. A. Christensensvej 8 og H.C. Ørstedsvej 2 D, Nyk.
  (Organisation: Dansk Metal, ledende værkstedspersonale)

Under strejken vil der være et nødberedskab, som udfører livsvigtige eller uopsættelige opgaver i forhold til helbred og førlighed.

Resten af kommunens service er ikke en del af den varslede strejke.

Varsel om lockout

KL (Kommunernes Landsforening) har varslet lockout for store dele af kommunens medarbejdere fra den 12. maj 2018 (inkl. udsættelse af forligsmanden). De store områder, som er omfattet af lockoutvarslet er:

 • Skoler
 • Dagtilbud
 • Sundhedsplejen
 • Administrationen 

KL har undtaget følgende områder

 • Ældre-, sundhed- social- og handicapområder
 • Specialskoler, specialundervisning og -institutioner
 • Forsyningsaktiviteter - affald, varme, el, vand, færger og havne, beredskaber mv.

Der vil under lockouten være et nødberedskab, som udfører livsvigtige eller uopsættelige opgaver i forhold til helbred og førlighed.

Yderligere information kan findes på KLs hjemmeside