Vinderen af nyt plejecenter med demensafsnit fundet

Ud af et samlet felt på fire firmaer har en enig politisk styregruppe valgt Krogh Madsen Arkitekter A/S som totalrådgiver.

Projektet har et samlet budget på 61.680.000 kr. hvoraf vindertilbuddet for totalrådgivningen var på 2.948.000 kr. - hvilket også var feltets billigste. 

Udover pris for totalrådgivning, så blev der også vurderet på kriterier som beskrivelse af løsning, nærhed til Mors, projektorganisering og erfaring samt beskrivelse af løsning. De forskellige kriterier havde forskelig vægtning i vurderingsprocessen, hhv.: 

  • Totalrådgiver tilbudspris: 40 %
  • Løsningsbeskrivelsen: 25 %,
  • Nærhed: 20 %
  • Projektorganisering og erfaring: 15 % 


Henning Sørensen, formand for Det Sociale Udvalg i Morsø Kommune:    

- Jeg er meget stolt af den proces, som har ført os til, hvor vi er i dag. De mange input fra borgere og medarbejdere i kommunen har virkelig været med til at kvalificere udbuddet. Det blev også anerkendt af tilbudsgiverne, som sjældent havde set så gennemarbejdet et udbudsmateriale. Derfor er jeg også meget tryg ved, at hele den politiske styregruppe var enige i valget af totalrådgiver for det nye plejecenter med demensafsnit. Stedet kommer til at bidrage positivt til vores vision om at være et foregangssted, hvor vores sociale indsatser er nytænkende, fremtidssikrede og meningsfulde. 

Rammerne til borgernes hjem

Det nye plejecenter med demensafsnit kommer til at rumme ca. 3600 m2 med 48 plejeboliger. Heraf er de 30 demensboliger og 18 er ældreboliger.

- Det er vigtigt, at vi har øje for, at vi skaber rammerne for folks eget hjem. Så det skal både føles hjemligt og samtidig have moderne og tidsvarende faciliteter, som kan give den bedst mulige pleje, fortæller Henning Sørensen.

Krogh Madsen Arkitekter A/S har bygget mere end 3000 almene boliger, hvoraf de har stor erfaring med at være totalrådgivere for både plejecentre og demenscentre i blandt andet Viborg, Glesborg, Grenå og Støvring mfl.    

Næste fase er konkretisering

Som standard i projekter med EU-udbud er der nu en obligatorisk pause efter underretning om tildelingsbeslutning – en såkaldt standstill-periode. Formålet med standstill-perioden er, at give tilbudsgiverne mulighed for at indgive en klage før kontrakten er underskrevet. Kontraktskrivning forventes at ske den 25. september.

Herefter går der en konkretiseringsproces i gang i løbet af efteråret, sammen med totalrådgiver, styregruppe og nøglemedarbejdere i Morsø Kommune. Det forventes, at man kan tage første spadestik i løbet af foråret 2019.


FAKTA - Tilbudsgiver og tilbudssum:

  • Arkitektfirmaet NORD A/S                  5.587.647 kr.
  • SKALA Arkitekter A/S                            4.263.391 kr.
  • A&I Rådgivende ingeniører A/S        3.480.000 kr.
  • Krogh Madsen Arkitekter A/S           2.948.000 kr. 

 

For yderligere information, kontakt venligst:

  • Henning Sørensen, formand for Det Sociale Udvalg i Morsø Kommune - tlf.: 2479 2041 - hs@morsoe.dk
  • Niels Pedersen, Centerchef i Teknik og Miljø - tlf.: 2331 3533 - pedersen@morsoe.dk