Al færdsel på isen er forbudt

Der er ingen steder på Mors, hvor isen på søer og lignende er tyk nok endnu til, at man må gå på den.

Isen skal minimum være 15-16 cm tyk, før det er sikkert at gå på isen.

På nuværende tidspunkt er der kun målt tykkelser på 7-8 cm, hvilket eksempelvis er tilfældet ved Dueholmskolen og Marienlystanlægget (billedet).