Dagsorden til kommunalbestyrelsens møde 8. oktober 2019

Morsø Kommunalbestyrelse holder møde tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17 med følgende dagsorden:

Til behandling (åbne punkter)

89. Budget 2020 – 1. behandling
90. Anden budgetopfølgning 2019
91. Nykøbing Mors Andelsboligforening, låneomlægning
92. Tillæg B til Lokalplan 17.102 om byggefelter og byggelinjer ved Vestergade
93. Forslag til Spildevandsplan 2019
94. Projektforslag Varmeforsyningsloven – varmepumpe med energioptagere – Sdr. Herreds Kraftvarmeværker AMBA
94. Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste
Til behandling (lukkede punkter)
96. Limfjordsteatret