Dagsorden for møde d. 5. nov. - Morsø Kommunalbestyrelse

Tirsdag den 5. november 2019 kl. 17.00 holder Morsø Kommunalbestyrelse møde på Det gl. Rådhus med nedennævnte dagsorden:

Til behandling (åbne punkter)

  • 97. Andenbehandling af budget 2020-24
  • 98. Nykøbing Mors Andelsboligforening, afd. 7, lånekonvertering
  • 99. Nykøbing Mors Andelsboligforening, afdeling 6, omlægning af lån
  • 100. Status på havneprojekter og frigivelse af havnepulje 2019
  • 101. Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 17.137 Boligområde ved Eghøj - endelig vedtagelse