Dagsorden - Morsø Kommunalbestyrelse

Morsø Kommunalbestyrelse holder møde torsdag den 28. november 2019 kl. 17.00

Dagsorden:

Til behandling (åbne punkter) 

 • 102 Fælles om Mors - Udviklingsplan 2030 
 • 103 Limfjordsteateret - forlængelse af kommunegaranti 
 • 104 Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Spildevand A/S 
 • 105 Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Vand A/S 
 • 106 Takster og anmodning om kommunegaranti for 2020 fra Morsø Forsyning 
 • 107 Ældreboligregnskaber 2018, budget 2020 og huslejefastsættelse 2020 
 • 108 Nykøbing Mors Andelsboligforening, afd. 18 omlægning af lån 
 • 109 Nykøbing Mors Andelsboligforening, afd. 7 omlægning af lån 
 • 110 Nykøbing Mors Andelsboligforening, afd. 13 omlægning af lån
 • 111 Nykøbing Mors Andelsboligforening, afd. 6 omlægning af lån 
 • 112 Beskæftigelsesplan 2020 
 • 113 Værgemål, kompetencefordeling

Til orientering (åbne punkter) 

 • 114 Høring - nye vedtægter for NordDanmarks EU-kontor 

Til behandling (lukkede punkter) 

 • Køb og salg af arealer i Nykøbing