Dagsorden - Morsø Kommunalbestyrelse - 7. januar

Morsø Kommunalbestyrelse holder møde tirsdag den 7. januar 2020 kl. 17.00

Det sker på det på Det gl. Rådhus.

Til behandling (åbne punkter)

  1. Budgetopfølgning 2019
  2. Offentlig høring om Regional Udviklingsstrategi 2020 - 2023
  3. Lokalplan 17.138 Ungdomsboliger ved Tranevej
  4. Ny Ungepolitik
  5. Mødekalender 2020 for den politiske organisation

Til behandling (lukkede punkter)

     6. Salg af grund i Vils