Elever og forældre på fremtidssafari (Uddannelses- og Erhvervsmesse)

21. november kan områdets unge blive klogere på fremtidens muligheder til Uddannelses- og Erhvervsmesse i Sparekassen Thy Arena Mors - og forældrene er også velkomne.

Nogle timer kan være rigtig godt givet ud. Især dem hvor man bliver lidt klogere på, hvad man vil studere eller arbejde med engang ude i fremtiden efter folkeskolen. Mulighederne er mange, og 21. november fra kl. 17 til 20 kan elever og deres forældre få et overblik over det brede og stærke lokale udvalg.

Den Kommunale Ungeindsats på Mors (KUI), tidligere UU Mors, afholder i samarbejde med MTS (Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S)  og Morsø Erhvervsråd igen Uddannelses- og Erhvervsmesse. Den kombinerede Uddannelses- og Erhvervsmesse var sidste år så stor en succes, at messen også i år bliver holdt i Sparekassen Thy Arena Mors.

- Det er sjette gang, at vi holder messe for områdets unge og deres forældre. Det er en fantastisk mulighed for at bruge nogle timer sammen og få talt om, hvad der kunne være interessant at beskæftige sig med. Vi har valgt at bruge Arenaen igen, da messen vokser år for år, fortæller formand for beskæftigelses- og erhvervsudvalget, Ellen Philipsen Dahl og forsætter:

- Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg ser den lange liste af uddannelser og virksomheder som bakker op om messen. Det her er en utrolig vigtig indsats og en god og afslappet måde at se sig omkring og stille spørgsmål, så de unge bliver endnu bedre klædt på til at lægge planer for fremtiden, siger hun.

Vigtig viden
Ved både at have ungdomsuddannelser og lokale virksomheder på messen får virksomhederne
mulighed for at kan komme i kontakt med kommende elever/lærlinge samt bredt præsentere, hvilke forskellige funktioner de, som virksomhed efterspørger, både som elevplads, men også senere efter endt uddannelse. Derudover er der mulighed for også at få en snak med for eksempel den uddannelsesinstitution, hvor en del af uddannelsen kommer til at foregå.
Uddannelserne og virksomheder er gode til at medbringe studerende og elever, så der også foregår ung til ung-vejledning.

Obligatorisk for to årgange
I samarbejde med Dueholmskolen, er det også i år besluttet, at messen skal være en større del af vejledningen og undervisningen i Uddannelse og Job. De har derfor valgt, at messen er obligatorisk for 8. og 9. årgang.
KUI vil være på messen, så både elever og forældre vil have mulighed for at tale med en uddannelsesvejleder omkring uddannelsesvalget og evt. få hjælp til uddannelsesguiden ug.dk samt optagelse.dk

 

Mere om messen
Formålet med messen er at give både elever og forældre mulighed for:
- At skaffe viden om uddannelsernes indhold, ved at besøge de enkelte uddannelser på messen
- At få mere viden og forståelse for de krav, der stilles fra ungdomsuddannelserne
- At få viden og forståelse for de kvalifikationer virksomhederne efterspørger
- At orientere forældrene om de muligheder der er for alternative uddannelsesveje, når der fra 2019 indføres adgangsbegrænsning på de gymnasiale uddannelser
- At tale med lokale virksomheder og derigennem få viden om, hvilke uddannelser de tilbyder og efterspørger
- At tale med virksomhederne om, hvilke job og videre uddannelsesmuligheder der er efter endt ungdomsuddannelse
- At give forældrene indblik i, de mange forskellige uddannelsesmuligheder
- At give forældrene mulighed for at få hjælp til de elektroniske platforme ug.dk og optagelse.dk

Udstillere
HF
EUC Nordvest tekniske erhvervsuddannelser,
Landbrugsskolen og Nordic Food College
HHX
STS sprogrejser
Fiskeriskolen
Skive College
Forsvaret
STX
Nordic Food college
Blidstrup
10'eren
sosu
EUD/EUX Business
HTX
FGU

Lokale virksomheder
Vildsund Blue
Ford
BILA
Tømmergården
KPK
Morsø El-Service
Gunnar Clausen A/S
Thy-Mors Energi
Jesperhus
Spar Nord
Outrup Vinduer og Døre
Apoteket
NetIP
BDO
Mister - Sofie Hyldig
Vils Entreprenør
BUUS Køle-service
Clock Huset
Morsø Kommune
Brændselsforeningen
MTS (Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S)