Fælles om Mors - nyhedsbrev vinter 2019

Seneste nyt fra øens fælles udviklingsplan samt en jule og- nytårshilsen.

Her får du det andet nyhedsbrev fra Fælles om Mors. Tak for din interesse.

Find Fælles om Mors – Udviklingsplan 2030 her:  www.mors.dk/udviklingsplan2030

 

Siden sidst
Kommunalbestyrelsen har vedtaget udviklingsplanen Fælles om Mors på kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 28. november. Planen har været i høring fra 9. september til 5. november 2019.
Det er en meget tilfreds borgmester, som glæder sig til at tage fat på planens indhold.
- Vi har ønsket os en plan som denne i kommunalbestyrelsen, hvor vi sammen med borgerne kan forme og påvirke udviklingen for Mors gennem de næste ti år. Det er en rejse, hvor vi kender retningen, men ikke hvor turen skal ende. Den tur ser vi meget frem til at kunne begynde på sammen, nu når indholdet er på plads, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen, som sender en stor ros ud til alle, som har medvirket i arbejdet med planen.

Vi har sendt ansøgningen om udviklingsområderne til byudviklingen til Erhvervsstyrelsen og forventer svar om et halvt til et helt år.

Hvad skal der ske nu?
Kommunaldirektør Rikke Würtz ser frem til at komme i gang med den fælles indsats for øen, nu når den mere praktiske del af planen skal i gang.
- Det er nu, at det rigtig vigtige, spændende og udfordrende arbejde begynder. Det er nu, vi og hele Mors skal i gang med at gøre drømmen til virkelighed. Opgaven er nu at udtænke, planlægge og prioritere de tiltag og aktiviteter, der bringer os bedst mod målet. Og et andet spændende fokus er, at vi skal finde ud af, hvem der vil og kan være med til at løfte de forskellige opgaver. En af vores store styrker er, at vi står sammen, og denne unikke styrke kan sikre Mors den udvikling, vi ønsker os, siger Rikke Würtz.

I forbindelse med forarbejdet til planen og høringen er der mange konkrete og fysiske forslag fra borgerne. Vi arbejder derfor på nuværende tidspunkt på at udpege konkrete, fysiske tiltag og udvikle en handlingsplan over de indsatser, der skal igangsættes eller er igangværende og som kan indfri planens målsætninger. Handlingsplanen består af inputs fra borgerne og andre projekter, der kategoriseres i indsatser under udviklingsplanens temaer. På den måde kan alle få oversigt over arbejdet med at indfri planens målsætninger.

Andet
Et af de store ønsker til fremtidens Mors fra borgerne er at få flere senior bofællesskaber, og der er allerede nedsat en studiegruppe, som undersøger mulighederne nærmere. Vi er i gang med at planlægge et offentligt møde i starten af 2020, hvor vi inviterer til dialog/orientering om mulighederne for bofællesskaber.

Vi har også fået mange ønsker om flergenerationsboliger, og vi har lige nu to boliger til salg – en stor og smuk patriciervilla samt en stor rummelig ejendom, der begge er oplagte som flergenerationsboliger eller til at danne rammerne for bofællesskaber. Se dem her: https://www.mors.dk/nyheder/2019/kom-til-aabent-hus-paa-to-attraktive-boliger-til-salg

Derudover kan vi fortælle, at Morsø Kommunes nye ungepolitik skal vedtages på kommunalbestyrelsesmøde den 7. januar.  Fremtidens Mors kommer derfor også til at have stort fokus på at forbedre rammevilkårene for ungdomslivet på Mors. Det kan blandt andet nævnes, at vi arbejder på etableringen af attraktive studieboliger samt unge- og flergenerationsmiljøer ved Morsø Multipark.

Ildsjæle er meget velkomne i banken

Alle interesserede kan også melde sig til at være med i ’Ildsjælebanken’. Her er der mulighed for at blive inddraget i udviklingsarbejdet, så man får mere indflydelse og medbestemmelse inden for de områder i planen, som har ens interesse. Tilmelding kan ske ved at sende en mail til 2030@morsoe.dk

Næste nyhedsbrev til marts

Dette var hvad vi kan fortælle lige nu om Fælles om Mors. Vi forventer at sende et nyhedsbrev ud igen til marts.

Har du spørgsmål til Fælles om Mors kan du også sende en mail til 2030@morsoe.dk. Her kan du også blive skrevet op til at modtage nyhedsbrevet på mail.

Holdet bag Fælles om Mors hos Morsø Kommune ønsker jer alle en god jul og et godt nytår!