Første spadestik – Jølby Nor vådområdeprojekt

Morsø Kommune inviterer, med største fornøjelse, til første spadestik i Jølby Nor vådområdeprojekt. Arrangementet finder sted d. 5. august kl. 12:00 – ca. 14:30, ved Holme 4, 7950 Erslev.

Den 5. august 2019 påbegyndes anlægsarbejdet til Limfjordens til dato største vådområdeprojekt – Jølby Nor vådområdeprojekt. Arbejdet med konkretisering af vådområdeprojektet Jølby nor blev påbegyndt i 2015. Til august 2019 vil Vils Entreprenør påbegynde det omfattende arbejde med at reetablere kær- og moseområdet mellem Dragstrup, Erslev og Frøslev. Projekts tilbliven har kun været mulig med stor opbakning af Lyngbro Bæk Landvindingslag, samt opbakning fra de mange lodsejere som har været involveret i projektet.


Projektet har været kendetegnet ved en god lodsejerdialog og -arrangement. Morsø Kommune inviterer, med største fornøjelse, til første spadestik i Jølby Nor vådområdeprojekt.


Arrangementet finder sted d. 5. august 2019 kl. 12:00 – ca. 14:30, ved Holme 4, 7950 Erslev.

Programmet for dagen findes ved at klikke her.

Med venlig hilsen
Jacob Bruun
Projektleder Natur- og Vådområdeprojekter
Morsø kommune