Ansøg om frivillighedsmidler

Efter reglerne i Lov om Social Service kan kommunen yde økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.

Følgende kriterier skal være opfyldt:
• Arbejdet skal være aktivitetsskabende og foregå i lokalområdet.
• Foreningens formue må ikke overstige kr. 30.000.
• Der henvises i øvrigt til ”Retningslinjer for frivillige foreninger på Mors”.

Midlerne for tilskudsåret 2020 uddeles i januar måned.

 

I Morsø Kommune fordeles midlerne efter ”Retningslinjer for frivillige foreninger på Mors”, som findes på Morsø Kommunes hjemmeside, direkte link: https://www.mors.dk/borger/frivillighed/soeg-stoette-til-frivilligt-arbejde.

Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside eller udleveres/tilsendes ved henvendelse til Social og Sundhed, tlf. 99 70 72 43.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2019 med morgenposten.

Herefter foretager Det frivillige Samråd indstilling af ansøgningerne overfor Det Sociale Udvalg.

Ansøgningen sendes til:

Morsø Kommune

Social, Sundhed og Beskæftigelse

Jernbanevej 7

7900 Nykøbing Mors