Indkaldelse til åstedsforretning

Klimasikringsprojekt ved Markedsgade i Nykøbing Mors

Morsø Kommunalbestyrelsen har besluttet at ekspropriere det areal, som skal bruges til et klimasikringsprojekt i Nykøbing Mors.

Klimasikringsområdet er udlagt i lokalplan nr. 17.133 Markedsgade – offentligt, rekreativt område.

 

I den anledning afholdes åstedsforretning den 6. februar 2019 fra kl. 8:30.

 

Ekspropriationsplan og arealfortegnelse er fremlagt hos Morsø Kommune, Sekretariatet, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors, samt nedenfor:

Hvis du er ejer eller bliver direkte eller indirekte berørt af den påtænkte ekspropriation, kan du ved åstedsforretningen, eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen, fremkomme med disse synspunkter, herunder forslag til ændringer og forhold, der kan få indflydelse på erstatningen.

Ekspropriationen sker efter bestemmelserne i Planlovens kapitel 11.

Morsø Kommunen annoncerer for at underrette enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i en hvilken som helst anden egenskab har en retlig interesse at varetage i forbindelse med ekspropriationen. Ejerne af de berørte ejendomme er allerede indkaldt til åstedsforretningen via brev.

Tidsplan

Tidsplan for ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan nr. 17.133 Markedsgade - offentligt, rekreativt område:

Tirsdag den 6. februar 2019:

  • Kl. 08:30          Åstedsforretning ved Markedsgade 53d
  • Kl. 10:00          Åstedsforretning ved Markedsgade 55-57