Landbrugsarealer udliciteres

Følgende kommunale landbrugsarealer udliciteres gældende fra 1.9.2019 eller efter høst:

Areal 070, beliggende i Flade, Østerbyvej 3A. Arealet er 3,5 ha. Der medfølger rettigheder.

Areal 030, beliggende Præstbrovej 21. Arealet er 6,86 ha. Der medfølger rettigheder.

Areal 080A, beliggende Mejerivej 6A. Arealet er 5,5 ha. Der medfølger rettigheder.

Areal 060, beliggende Mejerivej 7B. Arealet er 25,09 ha. Der medfølger rettigheder.

Areal 130 + Areal 09D, beliggende ved nedkørslen Næssundvej/A26. Areal 130 er 9,12 ha og

areal 09D er 1,4 ha i alt 10,52 ha. Der medfølger rettigheder.

Der bydes på hele arealet. Lejen gælder for max 5 år, og med kommunens ret til at inddrage arealet, såfremt det skal

udstykkes eller anvendes til andre formål.

 

Udbudsmaterialet kan rekvireres hos Morsø kommune, Teknik og Miljø, Jernbanevej 7, 7900

Nykøbing M eller tlf. 99707081, Anette Sørensen, og afleveres samme sted senest mandag den

8.4.2019 kl. 10.00.