Lokale legater i oktober - der får smilet frem

VI har tre legater med ansøgningsfrist i oktober.

M. C. Holms Uddannelseslegat
Ansøgningsfrist: 11. oktober 2019

Fonden har til formål at støtte unges gennemførelse af videregående uddannelser.
Uddannelser inden for det maritime område, f.eks. søfart, fiskeri, rederi- og skibsbygningsvirksomhed skal gives prioritet, men fonden kan støtte gennemførelse af alle former for videregående uddannelse i Danmark og i udlandet.

Legatet gives fortrinsvis til personer, der er født og opvokset på Mors, eller på anden måde har, eller har haft tilknytning til Mors.
Ansøgningsskema findes på www.mors.dk, under Legater og fonde, eller telefon 9970 7005, mail mbr@morsoe.dk.
_ _ _ _ _ _

Erna Møller Nielsens Opmuntringslegat
Ansøgningsfrist: 18. oktober 2019

Legatet har til formål, ud fra trangsbestemte og almengørende hensyn, at støtte:

a) Kvinde eller mand lidende af trigeminusneuralgi (ansigtssmerter), eller
b) Kvinde eller mand med psykisk lidelse, eller
c) Kvinde eller mand med stærk invaliditet, eller
d) Kvinde, som trænger til en opmuntring på grund af egen sygdom eller ulykkestilfælde, eller nær pårørendes død

Legatmodtagerne prioriteres i nævnte rækkefølge, og skal i mindst fire år forud for legatets tildeling have haft – og fortsat have – fast bopæl på Mors.

Legatmodtagerne kan modtage en tildeling:
Efter punkt a) hvert andet år
Efter punkt b) hvert fjerde år
Efter punkt c) hvert fjerde år
Efter punkt d) én gang

Uddeling sker dels efter ansøgning og dels uden ansøgning, dog altid efter anbefaling fra læge, præst eller social myndighed.

Ansøgningsskema eller indstillingsskema skal anvendes.
Skemaerne kan findes på Morsø Kommunes hjemmeside, www.mors.dk, under Legater og fonde, eller ved henvendelse på 9970 7005 eller mbr@morsoe.dk.
_ _ _ _ _ _

Kristian Madsen Glintborgs Fond
Ansøgningsfrist: 25. oktober 2019

Fondens formål er at yde støtte til trængende personer bosiddende på Mors, og fortrinsvis personer der er, eller har været beskæftiget ved landbruget, enten som ejere eller medarbejdere.

Ansøgningsskema kan findes på Morsø Kommunes hjemmeside, www.mors.dk, under Legater og Fonde, eller ved henvendelse til Malene Broomfield på 9970 7005 eller mbr@morsoe.dk.
_ _ _ _ _ _

Ansøgningsskemaer til de forskellige legater ligger på kommunens hjemmeside under Legater og fonde
https://www.mors.dk/om-kommunen/legater-og-fonde