M. C. Holms Uddannelseslegat 2019

Der kan nu søges midler fra M. C. Holms Uddannelseslegat for 2019

Fonden har til formål at støtte unges gennemførelse af videregående uddannelser.

Uddannelser inden for det maritime område skal gives prioritet, f.eks.:

  • Søfart
  • Fiskeri
  • Rederi- og skibsbygningsvirksomhed

Fonden kan dog støtte gennemførelse af alle former for videregående uddannelse i Danmark og i udlandet.

Legatet gives fortrinsvis til personer, der er født og opvokset på Mors, eller på anden måde har, eller har haft tilknytning til Mors.

Ansøgningsskema for 2019 samt mere information om legatet kan findes her.

Ansøgningsfrist: 11. oktober 2019