Mænds sundhed er i fokus i uge 24 - få tjekket din sundhed

Få sundheden tjekket hos Sundhedscenter Limfjorden i uge 24 og prøv aktiviteter med lokale mandefællesskaber.

I uge 24 er det Mens Health Week. Det er en uge, hvor der internationalt sættes fokus på mænds sundhed, fordi mænds sundhed generelt er dårligere end kvindernes.
Teamet i år er Mænds sundhed i fællesskaber og naturen.
Temaet viser, at det er vigtigt, at vi alle har fokus på mere end mænds fysiske sundhed. Det minder os om at sundhed rummer fysisk, mental og socialt velbefindende og at der er et samspil imellem dem. Sundhed kan ikke afgøres af om du er rask. Man kan godt være rask uden at være sund, og man kan være sund uden at være rask. I bund og grund er der individuelle variationer i sundhed, da det er forskelligt, hvad vi hver især trives med.

Sundhedscenteret program

I uge 24 sætter Sundhedscenter Limfjorden også fokus på mænds sundhed. Det sker bl.a. ved at vi deltager ved et fælles arrangement mellem Mandfolk på MTB og Rigtige Mænd. Det er 2 grupper som sætter fokus på mænds fællesskab i naturen samtidig med fysisk aktivitet. Det sociale samvær, humor og røverhistorier er i højsæde. Hvis du har lyst til at prøve at være en del af disse mandefællesskaber, så mød på tirsdag d. 11/6 k. 17.30 på Legindvej 11. Du kan hygge med andre mænd. Der bliver arrangeret gåtur, løbetur og MTB-tur, hvor der er fokus på socialt samvær. Du kan låne en MTB og afprøve om det er noget for dig. Inden aktiviteterne er der mulighed for en snak med repræsentanter fra Rigtige Mænd, Mandfolk på MTB og sundhedsteamet. Vi tilbyder, at du kan få målt blodtryk, puls, iltmætning, kulilte og hvis vi har strøm vægt, muskelmasse og fedtprocent. Desuden kan du få lavet en test for om du er i risiko for at have diabetes. Mød op og afprøv om Mandfolk på MTB og Rigtige mænd er noget for dig.

2 gange i løbet af ugen har mænd mulighed for at få en snak om mænds sundhed med personale fra Sundhedscenter Limfjorden. Du kan også få målt ovennævnte værdier og lave en test for om du er i risiko for at have diabetes.
Det er onsdag d. 12/6 fra kl. 10 til 11, hvor mænd kan møde op på Sundhedscenter Limfjorden 3. sal.
Torsdag d. 13/6 fra kl. 9.30 til 12.45 kan du finder os på Soltoften 3 7900 Nykøbing Mors.

Tjekdigselvmand.dk.
I Danmark er det også relevant at have fokus på mænds sundhed, da danske mænd lever 3-13 år kortere end danske kvinder og de er mere ramt af alvorlige sygdomme. Dette skyldes fx at mændene opdager sygdomme for sent og at sundhedsvæsenet ikke er opmærksomme nok på mændenes særlige behov. (kilde: Forum for mænds sundhed)
Undersøgelser har vist, at når mænd har symptomer reagerer de i højere grad end kvinder ved at skubbe bekymringerne væk, og er længere tid om at gå til lægen. Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på hjemmesiden Tjekdigselvmand.dk. Siden har et hurtigt redskab til at opdage de vigtigste signaler fra kroppen og gå til læge i tide. Er du i tvivl om, hvordan du skal reagere på et symptom, så kontakt din læge og få vejledning.

Naturen og mandefællesskaber 

At være i naturen medfører for mange at fokus flyttes fra træningsdelen til oplevelsesdelen. Så selvom vi laver fysisk træning i naturen, så bliver mange af os optaget af den oplevelse, det er at være i naturen. Naturen giver plads til spontan opmærksomhed og brug af vores sanser, hvilket hjælper os ned i kroppen og ud af hovedet. I 2017 blev undersøgelsen Danskernes Friluftsliv lavet. Den viste at 75 % oplever at friluftslivet øger deres livskvalitet og 80 % oplever at friluftslivet forbedrer deres fysiske form og helbred. Desuden oplever 84 % at friluftsaktiviteter øger deres psykiske velvære. Så for rigtig mange danskere forbedre det deres sundhed at være i naturen. Så brug det mand, så du slår mindst 2 flyer med et smæk.

Gør opmærksom på mandeaktiviteter

Der er utrolig mange aktiviteter på Mors, som er aktuelle for mænd. Nogle af dem er udelukkende for mænd. Søg på internettet og Facebook og spørg i lokalområdet efter de tilbud du er interesseret i. Finde du ikke den aktivitet, som du har lyst til, kan du søge efter nogle mænd, som vil være med. Desuden vil vi kraftig opfordre til, at alle på Mors, som har aktiviteter for mænd, laver PR for jeres aktivitet, så andre mænd kan blive inspireret til at deltage. I må også meget gerne sende en mail til Sundhedsteamet om jeres aktiviteter, således at vi har kendskab til dem, når vi inspirerer mænd. Det kan sendes på sundmors@morsoe.dk