Udviklingsplanen Fælles om Mors er godkendt til at lette

Den fælles plan for øens udvikling har været i høring og er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen. Planen er nu gældende og klar til at lette med kurs mod 2030.

I 2019 har en masse gode kræfter på Mors været med til at bygge denne fremtidsmaskine. Den hedder Fælles om Mors, og den er med til at sætte kursen for udvikling og lokalplaner på øen frem mod 2030. Visionen har været at fastsætte og fokusere ressourcerne mod en række fælles strategiske mål. Planen er kendetegnet ved, at man skal stå sammen som politikere, morsingboer og kommunal administration om at styre den fremadrettede udvikling. 

Ser frem til samarbejdet
Planens indhold har været i høring i efteråret, og planen er godkendt af kommunalbestyrelsen torsdag den 28.november. Det er en meget tilfreds borgmester, som glæder sig til at tage fat på planens indhold.
- Vi har ønsket os en plan som denne i kommunalbestyrelsen, hvor vi sammen med borgerne kan forme og påvirke udviklingen for Mors gennem de næste ti år. Det er en rejse, hvor vi kender retningen, men ikke hvor turen skal ende. Den tur ser vi meget frem til at kunne begynde på sammen, nu når indholdet er på plads, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen, som sender en stor ros ud til alle, som har medvirket i arbejdet med planen.

Ros til indsatsen
Den ros bakker kommunaldirektør Rikke Würtz op omkring. Hun ser også frem til at komme i gang med den fælles indsats for øen, nu når den mere praktiske del af planen skal i gang.
- Det er nu, at det rigtig vigtige, spændende og udfordrende arbejde begynder. Det er nu, vi og hele Mors skal i gang med at gøre drømmen til virkelighed. Opgaven er nu at udtænke, planlægge og prioritere de tiltag og aktiviteter, der bringer os bedst mod målet. Og et andet spændende fokus er, at vi skal finde ud af, hvem der vil og kan være med til at løfte de forskellige opgaver. En af vores store styrker er, at vi står sammen, og denne unikke styrke kan sikre Mors den udvikling, vi ønsker os, siger Rikke Würtz.

Hvad skal der ske nu?
Den godkendte plan kan ses på mors.dk under høringer og godkendelser. Fælles om Mors - Udviklingsplan 2030 indeholder også planstrategi og udviklingsområder til byudvikling. Der er mange ideer at arbejde videre med fra de mange morsingboer, der har medvirket til udviklingen af planen. Nogle af idéerne er direkte genkendelige i planen, og en stor del har haft karakter af mere konkrete ideer og handlinger, der kan indfri planens mål, som der arbejdes videre med nu.
Næste skridt bliver, at de konkrete initiativer og opgaver bliver udpeget, som skal til for at kunne indfri målene i planen. Det arbejde fortsætter kontinuerligt frem mod 2030.
Alle interesserede kan også melde sig til at være med i Ildsjælebanken. Her er der mulighed for at blive inddraget i udviklingsarbejdet, så man får mere indflydelse og medbestemmelse inden for de områder i planen, som har ens interesse. Tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til 2030@morsoe.dk

Klik her for at læse mere om planen