Årets Frivillig og Årets Forening 2019 - indstil kandidater

Morsø Kommune hædrer de mange frivillige i kommunen med priserne Årets Frivillig og Årets Forening. Priserne er en anerkendelse af den store frivillighed, der er grundlag for mange aktiviteter på Mors.

Alle borgere i kommunen kan indstille kandidater til Årets Frivillig 2019 og Årets Forening 2019.

Priserne uddeles til Frivilligfesten 2020 - Sammen er vi bedst, der løber af stablen den 20. marts i Sparekassen Thy Arena | Mors - et arrangement, hvor alle øens frivillige mødes i festligt samvær. Se mere om frivilligfesten via dette link.

Årets Frivillig 2019

Det frivillige arbejde spænder vidt i Morsø Kommune – så hvem skal modtageren af årets Frivilligpris være? Man kan hædre en enkeltperson, der har gjort en ekstraordinær indsats inden for frivilligområdet på Mors.

Alle borgere i kommunen kan indstille kandidater til Årets Frivillig 2019.
Det er også muligt at genindstille tidligere års kandidater til prisen.

Komitéen består af: borgmester Hans Ejner Bertelsen, Tore Müller (Børne- og Kulturudvalget), Meiner Nørgaard (Udvalget for Teknik og Miljø), Ellen Philipsen Dahl (Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget) og Henning Sørensen (Det Sociale Udvalg).

Prisen er på 5.000 kr.

Indstilling og frist

Indstilling til Årets Frivillig sker via nedenstående skema og sendes til fritid@morsoe.dk

Skemaet skal være kommunen i hænde senest den 15. februar 2020.

Hvis du har spørgsmål til prisen Årets Frivillig, kan Susanne Jørgensen kontaktes på 9970 7037 eller sj@morsoe.dk

Årets Forening 2019

Det frivillige foreningsarbejde spænder vidt i Morsø Kommune – så hvilken forening skal modtage prisen som Årets Forening? Prisen er en hædring af en forening, der har gjort en ekstraordinær indsats inden for frivilligområdet på Mors.

Alle borgere i kommunen kan indstille kandidater til Årets Forening 2019.

Komitéen består af: borgmester Hans Ejner Bertelsen, Tore Müller (Børne- og Kulturudvalget), Meiner Nørgaard (Udvalget for Teknik og Miljø), Ellen Philipsen Dahl (Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget) og Henning Sørensen (Det Sociale Udvalg).

Prisen er på 5.000 kr.

Indstilling og frist

Indstilling til Årets Forening sker via nedenstående skema og sendes til fritid@morsoe.dk


Skemaet skal være kommunen i hænde senest den 15. februar 2020.
Hvis du har spørgsmål til prisen Årets Forening, kan Susanne Jørgensen kontaktes på 9970 7037 eller sj@morsoe.dk