Årets Ungleder 2019 - indstil jeres ungleder

Morsø Kommune uddeler i samarbejde med DGI Nordjylland prisen ”Årets Ungleder”. Prisen kan tildeles ungledere i alle folkeoplysende foreninger i kommunen. Det er foreningerne, som indstiller kandidater.

Med prisen sættes der fokus på unglederne som rollemodeller for andre unge, og der skabes opmærksomhed blandt de unge om det positive i at virke som leder eller instruktør i en af vores mange foreninger.

Årets Ungleder 2019

Årets Ungleder vil blive valgt mellem de nominerede af en priskomité bestående af Tore Müller, formand Børne- og Kulturudvalget, Poul Overgaard, formand Folkeoplysningsudvalget og en repræsentant fra DGI Nordjylland.

Årets Ungleder gives til:

  • Unge under 18 år
  • Unge frivillige som har været særligt engagerede i foreningslivet
  • Unge som har vist vilje til at dygtiggøre sig inden for foreningsarbejde

Med prisen følger en check på 2.500 kr. 

Indstilling og frist

Indstillinger til Årets Ungleder 2019 kan foretages af bestyrelsen for en forening eller af enkeltpersoner/grupper af personer tilknyttet sådanne foreninger. Prisen kan ikke søges af en selv.

Indstilling til Årets Ungleder sker via nedenstående skema og sendes til fritid@morsoe.dk

Skemaet skal være kommunen i hænde seneste den 15. februar 2020.

Hvis du har spørgsmål til prisen Årets Ungleder, kan Dorte Jensen kontaktes på 9970 7042 eller dj@morsoe.dk

Prisen uddeles til Frivilligfesten 2019 - Sammen er vi bedst, der løber af stablen den 20. marts i Sparekassen Thy Arena | Mors - et arrangement, hvor alle øens frivillige mødes i festligt samvær.
Se mere om frivilligfesten via dette link.