Bedre samarbejde omkring ungdomsboliger

Borgmester Hans Ejner Bertelsen og Morsø Kommune rækker hånden frem i samarbejdet omkring ungdomsboliger, som har været uklar. Ny følgegruppe skal derfor sikre bedre samarbejde.

- Vi har været uklare i vores udmeldinger, og det kan og skal vi gøre bedre, lyder det fra Hans Ejner Bertelsen.


I forbindelse med borgermødet omkring ungdomsboliger, blev der nævnt en konkret placering til de nye ungdomsboliger på Mors. Her var den politiske styregruppe ikke helt klar i mælet omkring, at det var et forslag til placering. Ikke noget, som var færdigbehandlet og besluttet politisk.
Sagen kommer snart til politisk behandling, og der er en politisk forståelse for, at placeringen ved Tranevej bedst kan rumme udvidelser og tilgodese de forskellige behov.


- Vi må erkende, at vi ikke var tydelige nok på mødet, og vi fik desværre ikke vist den åbenhed, som hører sig til, for at alle kan se sig selv i en fremtidig løsning. Det råder vi bod på nu, fortæller borgmester Hans Ejner Bertelsen og fortsætter:


- Vi nedsætter derfor en følgegruppe, som konkret kan hjælpe os med at imødekomme de mange forskellige behov. Den vil blandt andet bestå af Sports College Mors, Morsø Gymnasium og Nordic Food College. Vi har en unik mulighed for at skabe et sprudlende, attraktivt og moderne ungdomsmiljø, som har plads til alle. Derfor skal vi naturligvis forventningsafstemme og lytte endnu mere til de største aktører i området.


Nogle af de mange input, som allerede er indsamlet, er blandt andet: At en placering skal ligge centralt, være tæt på byen, have gode forbindelser til Nykøbing, plads til samvær og samtidig kunne rumme, at der også er behov for ro og restitution til blandt andet sportsudøvere.
Processen er stadig i opstartsfasen, og det forventes at de nye ungdomsboliger står klar i løbet af 2022.
Det er Boligselskabet Nykøbing Mors, som er bygherre på projektet.