Dagsorden kommunalbestyrelsesmøde 2. juni - mødet er åbent for borgere

Mødet starter kl. 17 og afvikles i Sparekassen Thy Arena | Mors i VIP lokalet.

Til mødet vil der være fokus på at alle de sundhedsmæssige retningslinjer overholdes som eksempelvis afstand og brug af sprit.

Til behandling (åbne punkter)

 • 57 - Første budgetopfølgning 2020
 • 58 - Likviditetslån
 • 59 - I/S Mors-Thy Færgefart - 2019 regnskab
 • 60 - I/S Mors-Thy Færgefart - Budget 2021
 • 61 - Solbjerg Vandværk - kommunegaranti
 • 62 - Ansøgning om kommunegaranti til Sdr. Herreds Kraftvarmeværk
 • 63 - Ekstraordinær asfaltpulje 2020
 • 64 - Nykøbing Mors Andelsboligforening - opførelse af 10 familieboliger i Præstbroparken, Øster Jølby
 • 65 - IT-projekter, -strategier og økonomi 2020-2021

Til orientering (åbne punkter)

 • 66 - Europarådets anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv
 • 67 - Regnskab - S/I Kulturmødet Mors 2019
 • 68 - Boligselskabet Nykøbing Mors Regnskab 2018-2019 193

Til behandling (lukkede punkter)

 • 69 - Ny almen boligafdeling
 • 70 - Byggemodning
 • 71 - Salg af mindre arealer i Nykøbing
 • 72 - Salg af et ubebygget areal i Ø. Hvidbjerg​