Dagsorden kommunalbestyrelsesmøde 23. juni - åbent for borgere

Morsø Kommunalbestyrelse holder møde tirsdag den 23. juni 2020 kl. 16.00 i Arenaen, VIP lokalet med følgende dagsorden:

Til behandling (åbne punkter)

  • 74 Sundby Havn - Kommunegaranti
  • 75 M. C. Holms Skole og Børnehus - Helhedsplan
  • 76 Nyt landareal Sillerslev Havn
  • 77 Fjordsti til promenade
  • 78 Lokalplan 18.12 Erhverv Præstbrovej - endelig vedtagelse
  • 79 Forslag til Lokalplan 18.13 Kontor- og Serviceerhverv, Dyreklink mv. Præstbrovej

Til behandling (lukkede punkter)

  • 80 Nye boliggrunde på Doktor Lunds Vej i Øster Jølby

Se mere via politikerweb her