Digitalt borgermøde omkring Dueholmcenteret

Forsamlingsforbuddet i forbindelse med corona-krisen medfører, at Morsø Kommune for første gang nogensinde afholder et digitalt borgermøde. Temaet er områdefornyelsen ved Dueholmcenteret og afvikles den 26. maj kl. 19.

Mødet foregår online og kræver tilmelding.

Dueholmcenteret vil de næste år forandre sig markant med nye butikker, omlægning af veje, flere rekreative opholdsmuligheder og en større sikkerhed for de bløde trafikanter. 

- Selvom corona-krisen har forandret meget af vores hverdag, så er det vigtigt for os, at vi fortsat er i dialog med borgerne. Derfor har vi valgt den løsning at afholde et digitalt borgermøde. Jeg håber, at mange vil tilmelde sig, så vi får alle relevante input til den videre udvikling, fortæller Meiner Nørgaard, udvalgsformand for Teknik og Miljø i Morsø Kommune.

Selve tilmeldingen foregår via dette link og er gratis. Herefter kan deltagerne sidde hjemme og være med via sin pc, tablet eller mobil. Det er også muligt, at stille spørgsmål i chatfunktionen, som vil blive adresseret undervejs.

Efter man har tilmeldt sig, får man en reminder med et deltagerlink på sin mail.

Program for mødet

  • Velkomst
  • Dagsorden og formål ved Meiner Nørgaard
  • Udvikling af Nykøbing og politiske fokusområder ved Meiner Nørgaard
  • Lokalplanens formål og indhold ved Ann-Sophie Øberg
  • Gennemgang af områdefornyelsens projekter og trafikomlægning ved Chris Christoffersen
  • Proces og formalia om lokalplanen ved Arne Kirk
  • Spørgsmålsrunde (spørgsmål kan stilles skriftligt i chatfunktionen)

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

  • Meiner Nørgaard, Udvalgsformand for Teknik og Miljø – tlf. 2479 2253