Genbrugspladsen åbner op for private på tirsdag

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne genbrugspladserne, hvis man tager de nødvendige forholdsregler.

Samtidig ændrer KL deres anbefaling til at åbne op, hvis man sikrer adgangsbegrænsning. Morsø Kommune følger rådene og åbner op.

- Vi er glade for, at KL og myndighederne har lyttet til os. I lyset af, at perioden med restriktionerne er forlænget, er det godt, at vi også kan finde en vej, som både kan sikre medarbejdere og borgere mod smitterisiko, og at vi undgår en ophobning af affald i samfundet, fortæller Hans Ejner Bertelsen, borgmester i Morsø Kommune.

Kun 10 biler på pladsen ad gangen

Rådene fra KL og sundhedsstyrelsen er blandt andet, at Morsø Kommune skal sikre, at borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet, for at undgå situationer, hvor der vil være tæt kontakt. De peger blandt andet på at begrænse antallet af samtidige borgere på genbrugspladsen – set i forhold til pladsens areal og indretning. 

For Morsø Kommune betyder det, at der kun må være 10 biler på pladsen ad gangen. Derudover vil der også blive sikret hyppig rengøring af kontaktpunkter for yderligere at minimere smitterisiko. Der vil ligeledes blive tydeligt skiltet, hvor der opfordres til at holde afstand samt udføre håndhygiejne, når man forlader pladsen.

Genbrugsbutikken er fortsat lukket

Genbrugsbutikken vil fortsat være lukket, da der vil være en øget risiko her. Sundhedsmæssigt kan genbrugsbutikken ikke sikres tilstrækkeligt og coronavirus vil desuden kunne smitte via de indleverede genstande.

- Det er godt, at fornuften sejrer. Dog vil vi anbefale, at man ikke bare kører afsted tirsdag morgen. Overvej gerne om man kan vente lidt med sit affald. Dermed kan man undgå at sidde i kø, og samtidig være med til at tage lidt af presset på pladsen. Det vil helt sikkert også være værdsat hos medarbejderne, som skal håndtere den nye situation, siger Meiner Nørgaard, formand for Teknik om Miljøudvalget i Morsø Kommune.

Spørgsmålet om genbrugspladserne har løbende været diskuteret. Dels i den administrative Corona-beredskabsgruppe og også i Udvalget for Teknik og Miljø. Både den administrative gruppe og hele udvalget bakker op om at åbne op for pladsen – under de skærpede forholdsregler.

Der opfordres til, at man medbringer sine egne haveredskaber til brug ved aflæsning – for at minimere smitterisiko.

For yderligere information, kontakt venligst:

  • Hans Ejner Bertelsen, borgmester – tlf. 2479 2285
  • Meiner Nørgaard, Udvalgsformand, Teknik og Miljø – tlf. 2479 2253
  • Niels Pedersen, Centerchef for Teknisk Drift – tlf. 2331 3533