Genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste efter §42 og 118

Har du passet dit barn eller en nærtstående med tabt arbejdsfortjeneste? Måske kan du få behandlet din sag på ny efter Servicelovens § 42 eller 118. Se mere om begge love her, og hvilke mailadresser du skal henvende dig på.

 

På grund af fejl i enkelte satser har Social- og Indenrigsministeriet orienteret om, at der i visse tilfælde er borgere, som har modtaget tabt arbejdsfortjeneste, der har ret til at få deres sag genoptaget. Det er alene tilfældet, når den modtagne ydelse har ramt ydelsesloftet.
Fristen for henvendelse er 6. februar 2021.

Servicelovens § 42
Har du modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 i Morsø Kommune for at passe dit alvorlige syge eller handicappede barn under 18 år i en eller flere perioder siden den 01. januar 2013. Så kan du måske få behandlet din sag på ny.
Social og Indenrigsministeriet er blevet opmærksom på, at der i ministeriets årlige vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (Satsvejledning) har været fejl i enkelte af vejledningens satser.
Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere der har fået kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42 i en årrække, har fået udbetalt en for lav ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven.
Social- og Indenrigsministeriet har den 6. februar 2020 informeret landets kommuner om fejlen og dens betydning ved en orienteringsskrivelse (link til orienteringen længere nede i teksten).

Kommunen har pligt til at behandle de sager, hvor borgere har modtaget de pågældende ydelser, og hvor størrelsen af ydelsen kan være for lav på grund af ministeriets fejl i satserne, på ny.
Der er tale om sager, hvor personer der har modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste for at passe et alvorligt syg barn eller handicappet barn. Her har satsen været fejlagtigt reguleret siden den 1. januar 2013.
Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det er forældelseslovens almindelige regler om forældelse, der gælder, det vil sige den almindelige forældelsesfrist i loven på 3 år. Det gælder også, selv om du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl. Se pkt. 5.3 i ministeriets orienteringsskrivelse:

Klik her og læs hele orienteringen fra Social- og Indenrigsministeriet

Hvis du har modtaget ovennævnte ydelse efter serviceloven, kan du rette henvendelse til: 
bornogfamilier@morsoe.dk

som vil vurdere og behandle din sag på ny.

Servicelovens § 118

Har du været ansat og modtaget løn af Morsø Kommune for at passe en
nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap i en eller flere
perioder siden den 1. januar 2006? Så kan du måske få behandlet din
sag på ny

Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af
visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er
blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser.
Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt
en for lav ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven.
Social- og Indenrigsministeriet har den 6. februar 2020 informeret landets
kommuner om fejlen og dens betydning ved denne orienteringsskrivelse.

Klik her og læs hele orienteringen fra Social- og Indenrigsministeriet

Kommunen har pligt til at behandle de sager, hvor borgere har
modtaget de pågældende ydelser, og hvor størrelsen af ydelsen kan være
for lav på grund af ministeriets fejl i satserne, på ny.
Der er tale om sager, hvor personer har været ansat og modtaget løn af
kommunen for at passe en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap.
Her har satsen været fejlagtigt reguleret siden den 1. januar 2006.
Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det er forældelseslovens
almindelige regler om forældelse, der gælder, det vil sige den almindelige
forældelsesfrist i loven på 3 år. Det gælder også selv om du naturligvis ikke
har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl. Se pkt. 5.3 i
ministeriets orienteringsskrivelse (kan ses i orienteringen via linket)

Hvis du har modtaget ovennævnte ydelse efter serviceloven, kan du rette henvendelse til:
sikkerpost@morsoe.dk

som vil vurdere og behandle din sag på ny.