Håndtering af coronavirus i Morsø Kommune - Presseinfo

Morsø Kommunes Corona beredskabsgruppe mødes minimum en gang om dagen for hurtigst muligt at kunne beslutte, hvordan de løbende udmeldinger fra staten vedrørende coronavirus håndteres.

Beredskabsgruppen vil løbende informere om det skærpede beredskab på www.mors.dk 

Kommunens Corona beredskabsgruppe består af Direktionen og relevante fagpersoner.

Statsministerens udmelding i går aftes om, at alle offentligt ansatte, som ikke varetager kritiske situationer skal senest sendes hjem fredag. Det har naturligvis vidtrækkende konsekvenser for det kommunale område og for Morsø Kommune.

Meldingen omfatter alle områder i kommunen dog med undtagelse af dele af social- og ældreområdet og det specialiserede socialområde. Der vil endvidere være en række øvrige områder, hvor der skal fastholdes et nødberedskab for at sikre, at samfundskritiske funktioner og de helt nødvendige velfærdsydelser kan fungere.

Skole- og dagtilbud lukkes fra mandag den 16. marts 2020 og to uger frem. Kommunen vil i den forbindelse fra på mandag etablere nødpasning for de 0 – 9-årige, dvs. pasning af dem, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller arbejder i den private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme ikke har andre muligheder for pasning. For yderligere information anbefaler vi, at borgerne orienterer sig på skolernes facebook sider, hjemmesider og via Aula.

Der er som udgangspunkt lukket for personlig henvendelse til Rådhuset på Jernbanevej og Jobcenter Mors. I nødstilfælde eller ved akut behov er der mulighed at kontakte personalet. Det betyder, at ved absolut akutte personlige henvendelser til Rådhuset kan man ringe på 99707000 og til Jobcenteret på 99707287.

På baggrund af statsministerens udmelding, er det besluttet at besøgene på kommunens institutioner, også fra nære pårørende, skal begrænses mest muligt.

- Vi er helt opmærksomme på, at denne situation er ekstraordinær og rejser en lang række spørgsmål. Mange af dem, kan der ikke svares på lige nu, men vi er i gang med at skabe os et konkret overblik. Vi er i tæt dialog med alle relevante myndigheder. Efterhånden som vi får et bedre overblik over situationen vil vi naturligvis informere på mors.dk, fortæller Rikke Würtz, kommunaldirektør i Morsø Kommune.

For yderligere information, kontakt venligst:

Rasmus Andreasen, kommunikationskonsulent – 51922971