Hør lyden fra mødet i kommunalbestyrelsen

Mødet blev optaget og kørt via Skype den 31. marts 2020.

Hør mødet her:

Dagsorden

Til behandling (åbne punkter)

 • 33. Covid-19 beredskabet - Bemyndigelse til at træffe afgørelse i presserende sager
 • 34. Regnskab 2019, overførsler fra 2019 til 2020 (driften)
 • 35. Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Spildevand A/S
 • 36. Byggemodninger Eghøjparken (12 grunde) og Østerbakken Vils (11 grunde) - Anlægsbevilling og grundpris
 • 37. Sundby Havn, Etablering af ny forankring mm af flydemole Sundbyhavn efter stormskade
 • 38. Forslag til Lokalplan 18.12 Erhvervsområde ved Præstbrovej
 • 39. Forslag til Kommuneplantillæg 19 og Forslag til Lokalplan 17.140 Centerformål Dueholm, Nykøbing
 • 40. Forslag til Lokalplan 45.2 - Vestermarken - område til blandet bolig og erhverv med rekreative formål
 • 41. Egnsteateraftale Limfjordsteatret 2021-2024

Til orientering (åbne punkter)

 • 42. Vederlag for 2019 - Kommunalbestyrelsens medlemmer

Til behandling (lukkede punkter)

 • 43. Udbud af grund i Nykøbing
 • 44. Deklaration og gældsbrev
 • 45. Salg af ejendom

Se mere via Politikerweb her