Info til virksomheder om forholdsregler ved ny coronavirus

Sundhedsstyrelsen oplever i øjeblikket en stor efterspørgsel på information fra virksomheder og andre arbejdspladser om forholdsregler i relation til ny coronavirus og den afledte sygdom COVID-19.

Denne information er udfærdiget for at imødekomme dette behov, og tager udgangspunkt i den aktuelle viden på udfærdigelsestidspunktet. I kan holde Jer løbende opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/corona.

Se sundhedsstyrelsens brev her