Kom og kvit - nyt fleksibelt rygestopstiltag

Kom & Kvit er et nyt, fleksibelt rygestop-tilbud – udviklet af Kræftens Bekæmpelse, Sund By Netværket og Danmarks Apotekerforening. Det er en rigtig god hjælp til dig, som gerne vil lykkes med at kvitte røgen.

Ofte stillede spørgsmål

Kom & Kvit er rygestoprådgivning, som kombinerer en individuel samtale, gruppemøder samt telefonopringninger. Hensigten med konceptet er, at det tilpasses den enkelte, så alle får optimal støtte på deres vej mod et røgfrit liv. Rådgivningen planlægges og struktureres sammen med dig, således, at den i videste mulig omfang favner dine behov.

Noget af det vigtigste i Kom & Kvit er, at det ikke er et kursus, hvor du skal komme og få information om rygning og rygestop fra rådgiveren. Det væsentligste er, at vi i fællesskab danner og opretholder en god og tryg stemning på holdet, så I som deltagere har mod på at dele jeres oplevelser om rygestop og på den måde kunne gøre brug af hinandens erfaringer.

Ja, kurset henvender sig til alle, der gerne vil kvitte smøgerne.

Det koster ikke noget ud over din indsats og tid til møderne.

Det er muligt for dig at planlægge din stopdato uafhængigt af gruppen og i overensstemmelse med hvornår du ønsker at blive røgfri.

Alle deltagere har således hver jeres rygestopforløb med egen start, rygestopdato og slutdato.

I gruppeforløbet tages der 8 forskellige emner op – et til hvert gruppemøde. Emnerne tilbydes fortløbende, og forløbet bliver ”rullende”, så hvis du ikke startede rygestopkurset ved 1. emne, får du muligheden senere så du kommer rundt om alle emnerne.

Emnerne tilbydes fortløbende, og forløbet bliver en ”rullende” gruppe. Mødedeltagerne vil være forskellige steder i deres rygestop; det giver god mulighed for at støtte hinanden.

Inden du starter på holdforløbet, mødes du med rygestoprådgiveren til en individuel samtale. På dette møde finder vi ud af hvor du er i forhold til at skulle stoppe, og vi planlægger hvilken dato, der skal være din første dag som røgfri.

Møderne afholdes ugentligt på Sundhedscenter Limfjorden i Nykøbing og varer ca. halvanden time. Der er indlagt en pause i hvert møde.

Du får mere at vide om tider og adressen, når du er meldt til.

Rygestoprådgiveren tilbyder også telefonopringninger som en del af forløbet, så du kan få støtte i at fastholde dit rygestop.

I Kom & Kvit arbejdes der med 8 forskellige emner, ny viden, erfaringsdeling med mere.

Et eksempel på et emne er:

  • Motiver dig selv
    • Hvordan holder man rygetrangen fra livet?
    • Hvad får dig til at holde fast?

Intentionen og formålet er at komme hele vejen omkring de emner, der rører sig i et rygestop.

Målet er at du, sammen med andre kursusdeltagere gennem åbne refleksioner og dialog, kommer tættere på dine egne håb og drømme om et røgfrit liv – og herunder øger din indsigt og handlemuligheder i forhold til de udfordringer, som du kan møde på vejen

I Kom & Kvit arbejdes der med en åben og kontinuerlig gruppe, hvor der løbende starter nye deltagere i gruppen, og andre afsluttes.

Gruppen har således en omskiftelig karakter, der muliggør, at nye deltagere kan lade sig inspirere af de mere rutinerede deltageres erfaringer undervejs i forløbet.

Samtidig kan de rutinerede deltagere opleve, at deres erfaring er til gavn for andre, og de bliver mindet om, hvor langt de er nået i deres eget arbejde med rygestoppet.

En væsentlig del af Kom & Kvit er – ligesom med andre rygestoptilbud i grupper – mødet med andre mennesker, der arbejder mod samme mål om at blive røgfri. Det kan være til stor gavn for dig at opleve, at du har en række vilkår, udfordringer og ønsker til fælles med de andre deltagere. Dette kan bidrage til en øget motivation til at fastholde rygestoppet og deltage i gruppeforløbet.

Tilbuddet består af 8 møder med forskellige emner, ny viden, erfaringsdeling med mere.

Som en vigtig del af tilbuddet indgår der telefonopringninger. Telefonopringninger kan bidrage til, at dit engagement opretholdes, og at du holder fast i rygestopforløbet. Derudover kan kontakten mellem møderne være en betydningsfuld støtte i hverdagen, som mange værdsætter.

Ja, du kan kontakte Sundhedscenter Limfjord og høre nærmere på telefon: 9970 6900 eller mail: sundmors@morsoe.dk