Kommunalbestyrelsen holder møde tirsdag den 15. september 2020 kl. 17.00

Det foregår Sparekassen Thy Arena Mors, VIP lokalet med nedenstående dagsorden:

Til behandling (åbne punkter)

  1. Førstebehandling af budget 2021-2025
  2. I/S Mors-Thy Færgefart - Udskiftning af motorer
  3. Strategisk Energiplanlægning 2018 - 2021

Til orientering (åbne punkter)

  1. COVID19 - akutbeslutninger til kommunalbestyrelsens orientering