Kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 3. marts 2020 kl. 17.00

på Det gl. Rådhus

Dagsorden:

Til behandling (åbne punkter)

 • 19. Regnskab 2019 - ØD anlæg fra 2019 til 2020
 • 20. Regnskab 2019 - Låntagning
 • 21. Regnskab 2019 - Anlæg over 2 mill. kr. der afsluttes
 • 22. Landdistriktspolitik 2019 - 2023
 • 23. Omlægning af vej ved Mollerup Mølle - Østervang / Kjeldgårdsvej - Arealerhvervelse
 • 24. Parkeringsplads Smedebjergvej 55 - Forslag til indretning og arealerhvervelse
 • 25. Offentlige veje - Infrastrukturpulje 2020
 • 26. Spildevandsplan 2019 - Endelig vedtagelse
 • 27. Ændring af betalingsvedtægt for Morsø Spildevand A/S
 • 28. Dambrug - Statslig pulje til opkøb af Markmølle Dambrug og Rakkeby
 • 29. Projekt "Bedre indsats for borgere i ressourceforløb"
 • 30. Kvalitetsrapport for folkeskolerne - 2020
 • 31. Bemyndigelse til Økonomiudvalget vedr. indstilling af kandidater til skatte- og vurderingsankenævn for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022
 • 32. Hegnsynet 2018-2021 - valg af suppleant