Kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 28. april 2020 kl. 17 (via video)

på det gamle Rådhus (og hver for sig)

Til behandling (åbne punkter)

  • 47. Regnskab 2019
  • 48. Bevilling til normeringsløft i daginstitutioner 
  • 49. Byggemodning Doktor Lunds Vej - Etape 2 - 2020 
  • 50. Sikring af Sydmolen, Ejerslev Havn 
  • 51. Sundby Brohus 
  • 52. Energirenoveringer 
  • 53. Oplevelsescenter for Østersturisme - Proces, Organisation og Styregruppemøder
  • 54. Etablering af ungdomsboliger 
  • 55. Morsø Forsyning - generalforsamling 2020 

Se dagsorden med mere via Politikerweb

Deltagelse af presse
Ønsker man som presse at deltage til mødet - opstiller Morsø Kommune udstyr i det gamle Rådhus til at deltage.
Tilmelding senest kl. 12 mandag d. 27/4

Vi forventer, at kunne lægge optagelsen af mødet online efterfølgende.