Legat opløses: stort beløb til unges drømme om uddannelse

Hvis du kender en ung på Mors med drømme om uddannelse så se lige her. M. C. Holms Uddannelseslegat opløses, og det betyder, at der uddeles 260.000 kroner i år og de næste to år til lokale unges videreuddannelse. Ansøgningsfrist er 12. oktober.

 

M. C. Holms Uddannelseslegat uddeler hvert år legater til unges morsingboers gennemførelse af videregående uddannelse.

Efter mere end 100 år er det besluttet at opløse legatet på grund af de lave afkast. Der er søgt om tilladelse til at gøre dette hos Civilstyrelsen, og styrelsen har godkendt opløsningen af legatet.

780.000 kr. uddeles over tre år

Puljen er på i alt 780.000 kroner til at gøre unges uddannelsesdrømme mulige. Hvert år over de næste tre år uddeles der 260.000 kroner.
- M. C. Holm er en af øens store støtter, og det er imponerende, at han så mange år efter sin død, stadig er aktuel. Vi er meget taknemmelige over alt det, han har skænket. Det er jo fantastisk, at vi kan uddele over en kvart million hvert år i tre år til unges morsingboers videreuddannelse, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen, som er formand for bestyrelsen, der uddeler legatet.
- Det er da også lidt vemodigt, at vi er i gang med at sige farvel til et lokalt legat helt tilbage fra 1918, konstaterer han.
Legatets historie

Manden bag legatet: Mads Christian Holm


Legatet blev stiftet den 7. november 1918 under navnet ”Grosserer Mads Christian Holms og Hustrus, Fru Emilie Holms Legat til fordel for unge mennesker fra Nykøbing Mors eller fra Mors”.
Legatstiftelsen skete på grundlag af bestemmelse truffet i Mads Christian Holm og Emilie Holms testamente.
Legatets formål var at yde økonomisk støtte til morsingboernes gennemførelse af videregående uddannelse, og det er det også frem til det opløses endeligt i 2022.

Der skal sendes et ansøgningsskema for at komme i betragtning til legatet.
Ansøgningsfristen er 12. oktober 2020.

Se mere og ansøg her


FAKTABOKS
Om M. C. Holms Uddannelseslegat
Legatet yder støtte til unges gennemførelse af videregående uddannelser.
Uddannelser inden for det maritime område, for eksempel søfart, fiskeri, rederi- og skibsbygningsvirksomhed skal gives prioritet, men fonden kan støtte gennemførelse af alle former for videregående uddannelser i Danmark og i udlandet.
Legatet gives fortrinsvis til personer, der er født og/eller opvokset på Mors, eller på en anden måde har tilknytning til øen.

Mads Christian Holm var stifter af Dampskibsselskabet Norden A/S
A/S Dampskibsselskabets Orients Fond er aktionær i Dampskibsselskabet Norden A/S.
I forbindelse med A/S Dampskibsselskabets Orients Fonds donation i foråret 2005 på 500.000 kr. til legatets grundkapital og 100.000 kr. til legatets uddelingsmidler, blev der gennemført en modernisering af legatets fundats.
Legatets formål er fortsat at yde økonomisk støtte til unge morsingboers videregående uddannelse.