Morsø Kommune søger ekstra hænder til corona-beredskab

For at sikre at der er nok sundhedsfagligt personale, hvis corona-krisen udvikler sig mere drastisk, har Morsø Kommune oprettet en jobbank, hvor sundhedsfaglige kan stille sig til rådighed.

Der søges efter flere forskellige fagpersoner, for eksempel: tidligere socialpædagoger, sygeplejersker, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget.

- I lyset af at coronasmitten fortsat breder sig hastigt, kan vi komme i den situation, at vi har brug for flere sundhedsfaglige kompetencer og hænder. Derfor vil vi gerne opfordre til, at man tilmelder sig vores jobbank, hvis man tidligere har arbejdet i sundhedsvæsenet, fortæller Henrik René Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Morsø Kommune.

Man tilmelder sig jobbanken via Morsø Kommunes hjemmeside: mors.dk, og lønnen følger de gældende overenskomster.

Der er styr på den nuværende situation

Jobbanken skal ses som en ekstra personale-buffer, hvis coronavirussen for alvor får fat, og kommunen bliver yderligere presset på personalefronten.

- Vores medarbejdere gør en stor indsats, og borgerne kan være helt trygge ved, at vi nok skal løse vores opgaver. Vi kan dog ikke udelukke, at der i kommende periode kan komme et øget pres, og det vil vi også gerne være rustet til at kunne håndtere, fortæller Henrik René Christensen.

Der arbejdes på flere fronter

Morsø Kommune har fuldt fokus på at sikre, at der er personale nok til modstå corona-situationen. I den forbindelse arbejdes der også på en intern jobbank, hvor medarbejdere, som har de rette kompetencer - men til daglig arbejder i andre funktioner - kan hjælpe til.

Derudover er de forskellige plejecentre og bosteder godt i gang med at danne sig et overblik over de vikarer og ressourcer, som de normalt trækker på, når der er behov for flere hænder. Så har man allerede tilmeldt sig direkte hos et plejecenter eller bosted behøver, man ikke tilmelde sig denne liste.

- Vi kontakter alle direkte, hvis vi får behov for den enkeltes kompetencer. Lige nu vil blot sikre os, at vi når så bredt ud som muligt. Så går man derude og har tid, kompetencer og mulighed for at hjælpe til, så håber vi, at man vil tilmelde sig, lyder opfordringen fra Henrik René Christensen.

Ros til medarbejdere og morsingboer

Den store indsat og det lokale samfundssind bliver der også lagt mærke til fra øverste ledelse.

- Vi oplever allerede, at vores medarbejdere, og tidligere medarbejdere i stor stil melder ind med deres arbejdskraft og viden til hele organisationen. Også en del borgere, kontakter os for at hjælpe, og vi er meget taknemlige for det samfundssind, vi oplever alle steder fra, fortæller Rikke Würtz, kommunaldirektør i Morsø Kommune. Og fortsætter:

- Derfor er jeg også fortrøstningsfuld ved, at vi nok skal komme sikkert igennem denne krise. Især hvis alle bakker op. Så jeg håber, at mange med de rette forudsætninger, melder sig til denne jobbank.

Faggrupper som efterspørges

  • Sygeplejerske / Sygeplejerske-elev
  • Social- og sundhedsassistent / hjælper
  • Social- og sundhedsassistent / hjælper - elev
  • Pædagogisk assistent / Socialpædagog
  • Medicinstuderende
  • Fysioterapeut
  • Ergoterapeut

Man tilmelder sig via dette link eller den grønne boks

For yderligere information, kontakt venligst:

Henrik René Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse
– tlf. 9970 7115 / 2119 5156