Morsø Kommune vil imødegå forventet budgetoverskridelse

Ud af et budget på ca. 1,5 milliarder ser det ud til at Morsø Kommunes budget for 2020 overskrides med ca. 22,4 millioner kr. Det forventet merforbruget svarer til ca. 1,5 %, og der er derfor igangsat en intern proces for at imødegå forventningerne.

- Det er godt, at vi udviser rettidig omhu, og at vi øger vores opmærksomhed på forbruget. Derfor ser vi på, hvordan vi kan imødegå det forventet merforbrug, så vi også fremadrettet kan sikre en stabil drift og god udvikling, fortæller borgmester Hans Ejner Bertelsen.

Baggrunden skal primært ses i lyset øget forbrug på socialområdet, hvor den demografiske udvikling kræver mere pleje, samt et øget forbrug på det specialiserede socialområde for voksne.

Indenfor beskæftigelsesområdet ser man ind i et forventet merforbrug til løntilskud til fleksjobbere samt førtidspension, herunder seniorpension. Hos Teknik og Miljø er det hovedsagelig en efterbetaling til Feggesundfærgen som følge af ekstraordinære værftsudgifter i 2019, samt en manglende bevilling til pavillonerne på MC Holm skolen og ombygningen af Fyrvejen.

På nuværende tidspunkt ser den forventet budgetafvigelse således ud:

  • Udvalget for Teknik og Miljø                  1.836.000 kr.
  • Børne og Kulturudvalget                                    0 kr.
  • Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget     5.454.000 kr.
  • Det Sociale Udvalg                             13.070.000 kr.
  • Økonomiudvalget                                 1.993.000 kr

- Vi har konstant rettet stor opmærksomhed på vores økonomi, både vores udfordringer og muligheder. Udfordringerne er af den størrelse, at vi forslår, at der skal udarbejdes et imødegåelseskatalog, som politisk kan behandles i juni, fortæller Rikke Würtz, kommunaldirektør i Morsø Kommune og fortsætter:

- Det forventede merforbrug er højt i kroner og øre, men svarer til 1,5 % af det samlede budget. En del af merforbruget skyldes landsdækkende tendenser og demografiske forskelle - men vi skal alligevel være på forkant og sikre vores kommunes økonomi og forbrug på bedste måde.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: