Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede

Der kan nu søges midler fra Morsø Kommunes Legat for Ældre og Handicappede

Legatet yder støtte til:

  • Nedbringelse af husleje eller tilsvarende udgifter for folke- og førtidspensionister
  • Vedligeholdelse og/eller istandsættelse af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune.
    Bygninger som tidligere tilhørte stiftelserne i kommunen har fortrinsret
  • Planlægning eller opførsel af boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune

Mere information og ansøgningsskema kan findes her

Ansøgningsfrist: 4. maj 2020