Restriktionsbesøg på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser

Der er indført påbud til kommunalbestyrelsen om at udstede restriktioner for besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser.

Meddelelse af påbud.

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19, jf. bekendtgørelse nr. 823 af 9. juni 2020.

De midlertidige besøgsrestriktioner, som kommunalbestyrelsen omgående skal udstede, skal indebære,

  1. at besøg på plejehjem mv. altovervejende skal foregå på udendørs arealer,
  2. at besøg på indendørs arealer på kommunale og private plejehjem mv. ikke kan ske, med mindre
    • a) besøget sker i en kritisk situation, eller
    • b) besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner.

Styrelsen har d. 11.6.2020 givet påbud til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark.

Morsø kommune følger påbuddet, herunder tilhørende bekendtgørelse og gældende retningslinjer.