Status for genåbning af Skoler og Dagtilbud

Brev til forældre

Kære forældre

Som I ved, så skal vi nu åbne dagtilbuddene og skolerne til og med 5. klassetrin op.

Derfor er Skoler og Dagtilbud i Morsø Kommune i gang med at planlægge genåbningen gradvist fra onsdag den 15. april.

Det er en stor opgave, da vi ønsker at skabe den bedst mulige løsning for jer, jeres børn og vores medarbejdere.

Vi kan allerede nu fortælle, at der ikke bliver tale om, at man vil opleve en helt normal hverdagsdrift på skolen eller i dagtilbuddet, når den gradvise genåbning finder sted fra onsdag den 15. april. Der vil være ændrede åbningstider, aktiviteter og retningslinjer for børn, elever og forældre.

Vi fik tirsdag den 7. april om aftenen vejledningerne for henholdsvis skolerne og dagtilbuddene fra Sundhedsstyrelsen. Disse vejledninger danner udgangspunktet for den plan for driften på den enkelte skole og i det enkelte dagtilbud, som hver enkelt institution arbejder med lige nu og hen over påsken.

Trygheden og sikkerheden for børnene, eleverne, personalet og forældrene kommer først – selve genåbningen af skolerne og dagtilbuddene herefter.

I får direkte information fra skolen eller dagtilbuddet om, hvornår og hvordan genåbningen forgår, så snart vi har den endelige planlægning på plads og besluttet.

Et planlægningsforhold vil vi dog allerede nu gerne forberede alle på: Vi er meget ambitiøse omkring, at så mange af aktiviteterne som muligt kommer til at forgå ude i naturen. Det giver det bedste udgangspunkt for at undgå smittespredning og giver dejlig frisk luft i lungerne. Vi er helt opmærksomme på, at den ambition vil kræve ekstraordinære faciliteter – vi arbejder også på den front.

Personale:

Lærerne, pædagogerne, det øvrige pædagogiske personale og rengøringspersonalet vil blive kompetenceudviklet ekstraordinært gennem et kursus i hygiejne i den kommende uge, således, at de er velforberedte på den opgave, der venter i den ekstraordinære situation, vi befinder os i.

Skole- og dagtilbudslederne har dags dato fået faglig sparring og vil efterfølgende få faglig sparring af sundhedsfaglige kolleger fra Morsø Kommune på den ekstraordinære ledelsesopgave, som også er et opmærksomhedspunkt, når en genåbning finder sted.

Børn og elever:

Børn og elever vil opleve, at de bliver en del af meget mindre grupper/klasser end normalt.

Vi vil sammensætte en hverdag, hvor man er sammen med så få børn og voksne som muligt. Vi er meget opmærksomme på, at bliver taget alle mulige hensyn og forholdsregler, som kan begrænse antallet af børn og voksne, man har kontakt med i løbet af dagen – det gælder for alle de aktiviteter, der er på dagsprogrammet.

Forældre:

I kommer også til at opleve, at der bliver behov for jeres hjælp til en forandret måde at gå i skole eller være i dagtilbud på.

Vi skal undgå store forsamlinger i forbindelse med aflevering og afhentning af børnene. I vil få informationer om, hvordan man skal forholde sig, når I modtager information om genåbning fra den enkelte skole og det enkelte dagtilbud.

Driften af skolernes og dagtilbuddenes madordninger er en stor udfordring under de givne omstændigheder. I skal forberede jer på, at I kan blive bedt om at udvise fleksibilitet – også i den sammenhæng. Vi håber på alles forståelse herfor.

Nødpasning:

Nødpasning fortsætter uændret indtil, genåbningen af skolerne og dagtilbuddene er en realitet. Hvis man har behov for dette, så skal man fortsat rette henvendelse til den enkelte skole eller det enkelte dagtilbud.

Nødpasning bliver også et supplement til det aktivitetsniveau, der bliver afviklet i de genåbnede institutioner. Hvis man for behov for dette, så skal man også i den forbindelse endelig rette henvendelse til den enkelte skole eller det enkelte dagtilbud. De står klar til at hjælpe.

Nødundervisning:

Nødundervisningsbekendtgørelsen bliver udgangspunktet for, hvordan aktiviteterne i skoledagen bliver tilrettelagt for 0. – 5. klasse.

Nødundervisningen af eleverne i 6. – 10. klasse fortsætter med uformindsket styrke og i samme form i den kommende periode.

Transport:

Den offentlige transport af børn og elever er også en vigtig del af genåbningen af institutionerne.

Vi forventer, at køreplanen og serviceniveauet er på omgangshøjde med det niveau, I kender fra hverdagen – før hensynet til smittespredningen medførte en lukning af skolerne og dagtilbuddene.

Overgange og opstart:

Lukningen af skolerne og dagtilbuddene satte også opstarten i dagtilbud, overgangene mellem dagtilbuddene og overgangen mellem dagtilbuddene og skolerne i stå.

Børnene starter, som tidlige udmeldt, op i det dagtilbud, de var en del af før lukningen.

Overgangene vil herefter blive iværksat hurtigst muligt – så snart det giver mening. Dette sker under hensyntagen til, at børnene skal have mulighed for at tage en ordentlig afsked inden overgangen, og modtageren skal have mulighed for at sikre en ordentlig modtagelse af børnene.

Vi sender information ud om, hvornår overgangene finder sted, når vi er så langt, at vi har taget beslutning herom. Vores hovedfokus lige nu er, som sagt, at genåbningen kommer ordentligt på plads.

Forældre til børn, der skal starte op i dagtilbud, bliver kontaktet personligt af forvaltningen.

Sygdom:

Sundhedsstyrelsen retningslinje er, at hverken børn eller voksne møder op i skolen eller dagtilbuddet, hvis man udviser de mindste tegn på sygdom – eks. forkølelse. Det beder vi jer om at efterleve i høj grad.

Særlige risikogrupper:

Hvis der bor nogen i husstanden, som er i den særlige risikogruppe, kan barnet/eleven som udgangspunkt godt komme i skole eller dagtilbud.

Der kan tages kontakt til lederen af skolen eller dagtilbuddet med henblik på at lave individuelle vurderinger og hensyn for børn og forældre, der tilhører en særlig risikogruppe.

Vi er sikre på, at vi ved fælles indsats kan løfte ansvaret for en, efter omstændighederne, tryg og sikker genåbning af skolerne og dagtilbuddene i Morsø Kommune.

------------------

Torben Gregersen, Direktør for Børn og Kultur                                                                          

Michael Dahlgaard, Skole- og Dagtilbudschef