Indkaldelse til Stiftende Generalforsamling i Destination Limfjorden

Der holdes stiftende Generalforsamling i foreningen Destination Limfjorden, som er et turismesamarbejde mellem Skive, Struer og Morsø Kommuner.

Hvornår: Torsdag den 20. februar 2020 kl. 17.00-19.00
Hvor: VIP-lokale, Sparekassen Thy Arena | Mors, H.C. Ørsteds Vej 15, 7900 Nykøbing Mors
Tilmelding: cj@morsoe.dk senest mandag den 17. februar 2020.

Dagsorden

  1. Velkomst ved borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

  2. Velkommen til den nye direktør Kristina Lehmann Schjøtt for Destination Limfjorden ved borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune

  3. Valg af dirigent

  4. Godkendelse af Vedtægter for foreningen Destination Limfjorden

  5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen, der repræsenterer turisterhvervet:
    Jf. §7 Tre medlemmer, repræsenterende turisterhvervet vælges på generalforsamlingen. Det tilstræbes, at de tre medlemmer tilfører bestyrelsen turismemæssige kompetencer med særlig vægt på generel faglig indsigt i turismeområdet, forretningsmæssig forståelse, kommercielt sigte eller særlig viden om et af destinationsselskabets styrkeområder. Det tilstræbes, at der findes et medlem fra hver af de tre medlemskommuner.

  6. Eventuelt

  7. Spisning

Tilmeldingsfrist af hensyn til maden:
Christina Jensen cj@morsoe.dk senest mandag den 17. februar 2020.

Vedtægter for foreningen Destination Limfjorden (pdf)

Indkaldelse til stiftende generalforsamling (pdf)