Tilskud til foreninger og aftenskoler under nedlukningen

Nedlukningen som følge af COVID-19-krisen giver udfordringer for foreninger og aftenskoler, da de modtager kommunalt tilskud for afholdte aktiviteter og undervisning.

I Morsø Kommune er det besluttet, at der stadig gives tilskud til foreninger og aftenskoler under nedlukningen.

Kulturministeren har via en ny lov fået mulighed for at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger folkeoplysningsloven. Den nye ”Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19” giver kommunerne mulighed for at udbetale det allerede budgetterede tilskud til folkeoplysende foreninger og aftenskoler under nedlukningen.

I Morsø Kommune er denne opfordring imødekommet og retningslinjerne for de folkeoplysende foreninger og voksenundervisning ses herunder.

De frivillig folkeoplysende foreninger

Tilskud til de frivillig folkeoplysende foreninger udbetales i form af forskellige tilskudstyper blandt andet aktivitetstilskud og lokaletilskud. Aktivitetstilskud udbetales i forhold til de afholdte aktivitetstimer det enkelte medlem tilbydes for det betalte kontingent. Lokaletilskud udbetales i forhold til det antal aktivitetstimer, der har været i lokalet.

Mange foreninger har aflyst aktivitet, som følge af Covid-19.

De frivillige folkeoplysende foreninger kan opgøre aktivitetstilskud og lokaletilskud 2020 inklusiv de planlagte, men aflyste timer. Det skal forsat kunne dokumenteres, at aktivitetstimerne var planlagte.

Den folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til voksenundervisning udregnes med hensyn til afholdt aktivitet forrige år i forhold til det samlede budget og udbetales først på året. Tilskudsåret opgøres med det reelle tilskud i forhold til det faktisk afholdte timer.

Aftenskoler har, som følge af Covid-19, aflyst planlagt aktivitet og undervisere er blevet opsagt med 1 uges varsel.
Aftenskoler kan medtage de aflyste lektioner i opgørelsen af tilskud for 2020. Dette vil også medføre en normal fordeling af tilskud for 2021.

Mulighed for aconto tilskud

Foreninger har mulighed for at få udbetalt aconto tilskud. Det kan være på grund af udfordringer med likviditeten. Der er mulighed for at ansøge om et aconto tilskud for indeværende år, på højest 75% af sidste års tilskud.

Muligheden for aconto tilskud er beskrevet i Retningslinjer for tilskud og lokaleanvisning 2020

For mere information kan Dorte Jensen, Fritid kontaktes på fritid@morsoe.dk